مدیریت زنجیره تامین
زمان‌بندی یکپارچه‌ی تولید و توزیع در یک زنجیره تأمین تولید پروتزهای دندانی در محیط تولید افزایشی

سید علی ترابی؛ یاسین حیدری

دوره 21، شماره 69 ، تیر 1402، ، صفحه 43-75

https://doi.org/10.22054/jims.2023.59976.2638

چکیده
  در جهان رقابتی، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین شرکت‌های تولیدی، برنامه‌ریزی یکپارچه‌ی بخش‌های تولید و توزیع است. دو معضل اصلی برای دندان پزشکان و بیماران، عدم تحویل به موقع پروتزهای دندانی و فرآیند چندباره تولید و اصلاحات پروتزها می‌باشد. در این پژوهش، در راستای حل این معضلات، یک مدل ریاضی برای حل مسئله ...  بیشتر