انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از سیستم خبره در محیط فازی ممدانی

سیده فرناز کوهبنانی نژاد؛ داریوش فرید؛ حجت الله صادقی

دوره 16، شماره 48 ، فروردین 1397، ، صفحه 131-151

https://doi.org/10.22054/jims.2018.8369

چکیده
  اصلاحات جزء جدایی ناپذیر تحولات اقتصادی در بخش مالی می باشد که شامل شکل دهی دوباره ساختار بازارسرمایه، نوآوری در ابزارها و محیطی با نظم جامع تر است. دو مکتب فکری غالب بر ادبیات بازار سهام، تجزیهو تحلیل های بنیادی و تکنیکی می باشند. مسئله انتخاب پرتفوی بسیار مهم می باشد. به همین علت، این پژوهشارزیابی سهام، شرکت ها با استفاده از هر دو ...  بیشتر