مکان یابی تسهیلات نامطلوب با استفاده از روش آزادسازی لاگرانژ

پری‌سیما پاک‌روان؛ جواد بهنامیان

دوره 17، شماره 53 ، تیر 1398، ، صفحه 81-108

https://doi.org/10.22054/jims.2018.10476.1383

چکیده
  از یک دیدگاه کلی می‌توان مسایل مکان‌یابی را در دو دسته‌ی مکان‌یابی تسهیلات مطلوب و تسهیلات نامطلوب بررسی نمود. در مکان‌یابی تسهیلات نامطلوب بر خلاف تسهیلات مطلوب، سعی می‌شود که تا حد امکان، تسهیلات دور از مناطق دریافت کننده‌ خدمت استقرار یابند. در این مقاله در مورد مساله‌ی مکان‌یابی این قبیل تسهیلات بحث شده ‌است. این تحقیق با ...  بیشتر