کاربرد داده کاوی در بهبود مدیریت ارتباط با مشتری

محمد جعفر تارخ؛ کبری شریفیان

دوره 6، شماره 17 ، مهر 1386، ، صفحه 153-181

چکیده
  امروزه مدیریت ارتباط با مشتری فقط یک مزیت رقابتی نیست بلکه شناسایی و جذب مشتریان وفادار و نگهداشتن آنها برای ادامه حیات در بازار رقابت، امری ضروری است. بانک ها و موسسات اعتباری در گذشته به علت محدودیت تنوع خدمات و عدم دسترسی به اطلاعات مشتریان، از روشهای ساده کیفی جهت سنجش اعتبار مشتریان خود استفاده می کردند ولی امروزه به دلیل وجود ...  بیشتر