ورود موفق شرکت های کوچک و متوسط به تجارت الکترونیک بین بنگاهی(مورد کاوی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی)

محمود جعفر پور؛ محمد مهدی بهرام زاده

دوره 8، شماره 19 ، دی 1389، ، صفحه 97-123

چکیده
  حرکت به سمت حمایت از سازمان های کوچک و متوسط با توجه به نقش موثر آنها در اقتصاد کشور، می تواند نتایج مثبتی در عرصه اقتصادی اجتماعی به همراه داشته باشد که این موضوع با ورود چنین سازمان هایی به تجارت الکترونیک بین بنگاهی از اهمیتی مضاعف برخوردار خواهد شد. در این پژوهش تلاش می شود با استفاده از تبیین مدلی مفهومی بر اساس مدل پذیرش فناوری، ...  بیشتر