ارائه الگوریتم تکاملی چند هدفه برای سیستم های موجودی احتمالی با مرور دائم

سهیلا خویشتن دار؛ فرهاد فرزد؛ مصطفی زندیه

دوره 8، شماره 20 ، فروردین 1390، ، صفحه 81-99

چکیده
  سیستم های کنترل موجودی مختلف تلاش می کنند زمان و مقدار سفارش را به گونه ای تعیین نمایند که با کمترین هزینه، بیشترین سطح خدمت به مشتری فراهم گردد. سیستم موجودی احتمالی مرور دائم این مقاله، سه هدف مربوط به هزینه و کمبود را کینه سازی می نمایند. در این مدل برخلاف مدلهای سنتی موجودی، سطح خدمت به مشتری به شکل هزینه کمبود، وارد تابع هدف نمی ...  بیشتر