ارزیابی و توجیه اجرای فناوری شناسایی به کمک امواج رادیویی در زنجیره حمل و نقل کانتینری بنادر تجاری ایران

شهریار محمدی؛ صدیقه اردست

دوره 8، شماره 21 ، تیر 1390، ، صفحه 1-19

چکیده
  امروزه از فناوری های جدید به عنوان راه حلی موثر جهت کنترل کیفیت خدمات و مدیریت بهتر فرایندها استفاده می شود. یکی از مطرح ترین و موثرترین تکنولوژی های موجود که برای کنترل حمل و نقل در بنادر می توان از آن استفاده نمود تکنولوژی RFID می باشد. از مزایای مهم این تکنولوژی می توان خودکارسازی فرایندها، از طریق فراهم سازی سیستم های تصمیم گیری بر ...  بیشتر