خوشه بندی فروشگاه های آنلاین از نگاه تأمین کننده با کمک بهینه یابی تعداد خوشه ها در الگوریتم دو مرحله ای SOM

محمد علی فائضی راد؛ علیرضا پویا

دوره 14، شماره 43 ، دی 1395، ، صفحه 109-134

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7032

چکیده
  با گسترش فناوری اطلاعات و ظهور بازارهای مجازی، برنامه ریزی و تحلیل این بازارها و اجزای آنها به اولویتسازمان های ذی نفع تبدیل شده است. یکی از مهم ترین بازارهای مجازی کنونی در کشور، بازار فروش آنلاینخدمات شارژ اپراتورهای مختلف تلفن همراه در قالب فروشگاه های اینترنتی است. با توجه به تعداد انبوه و درحال رشد این فروشگاه ها، دسته بندی آنها ...  بیشتر