شناسایی شاخص‌های کلیدی استراتژیک با استفاده از برنامه ریزی خطی در شرکت بازرگانی دولتی کرمان

ناصر شهسواری پور؛ حسین کاظمی؛ مرتضی حسین زاده؛ داریوش ماهری؛ شهلا حیدربیگی

دوره 17، شماره 54 ، مهر 1398، ، صفحه 327-371

https://doi.org/10.22054/jims.2017.22070.1763

چکیده
  امروزه یکی از مشکلات اساسی سازمان‌ها، در ایجاد نظام ارزیابی عملکرد، شناسایی شاخص‌های کلیدی مناسب است. در بین الگوهای ارزیابی و عملکرد، در سالهای اخیر، کارت امتیازات متوازن از اقبال بیشتری برخوردار بوده است؛ اما در عمل بسیاری از پروژه‌های ارزیابی متوازن با شکست مواجه می‌شوند. از مهمترین دلایل شکست در استقرار نظام ارزیابی متوازن ...  بیشتر