استراتژی محافظت از تسهیلات حیاتی در حضور حملات با سطوح شدت متفاوت

پیمان قاسمی؛ کاوه خلیلی دامغانی؛ فرشید عبدی

دوره 17، شماره 54 ، مهر 1398، ، صفحه 111-140

https://doi.org/10.22054/jims.2018.15920.1563

چکیده
  امروزه، زیر‎ساخت‎های حیاتی در سیستم‎های تامین، در معرض حملات عمدی هستند که این امر سبب شده است تا برای فراهم آوردن آمادگی لازم و واکنش مناسب در برابر حملات، مسئله مستحکم‎سازی زیر‎ساخت‎های حیاتی مطرح گردد. در این مقاله، نوع خاصی از مسئله مستحکم‎سازی زیر‎ساخت‎های حیاتی مورد بحث قرار گرفته است که در آن، قبل از آنکه زیر‎ساخت‎های ...  بیشتر