طراحی و بهینه سازی مسأله مکان یابی-موجودی سلامت محور در زنجیره تأمین امداد رسانی

وحید حاجی پور؛ سینا سلیمیان

دوره 19، شماره 63 ، دی 1400، ، صفحه 193-229

https://doi.org/10.22054/jims.2021.36813.2185

چکیده
  با افزایش بلایای طبیعی، نیاز جامعه به خدمات سلامت‌محور افزایش چشمگیری داشته است. در هنگام وقوع حادثه ارائه خدمات در زمان مناسب و به موقع یکی از ضروری‌ترین اقدامات ممکن می‌باشد. به همین منظور در ابتدا باید وضعیت مصدومان مشخص شده و درمان آغاز شود و در صورت افزایش وخامت حال مصدومان، این افراد در کمترین زمان به مراکز درمانی انتقال یابند. ...  بیشتر