یک مدل استوار دو هدفه برای مکان یابی- مسیریابی و اشتراک گذاری ظرفیت در مناطق ناحیه بندی شده تحت شرایط عدم قطعیت

رامین ساعدی نیا؛ بهنام وحدانی؛ فرهاد اعتباری؛ بهروز افشارنجفی

دوره 19، شماره 60 ، فروردین 1400، ، صفحه 145-192

https://doi.org/10.22054/jims.2019.41330.2303

چکیده
  یکی از مهمترین رویکردها که منجر به ایجاد مزیت های متنوعی برای بنگاه های اقتصادی می باشد، ناحیه بندی مناطق به مکان های سرویس دهی و واحد های متقاضی می باشد که باعث افزایش سطح دسترسی مشتریان جهت دریافت خدمت می باشد. به طوری که می تواند در طراحی مجدد و ناحیه بندی مجدد شرکتها نیز مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر مسیریابی وسایل حمل و نقل ...  بیشتر