تعیین درجه سبز بودن محصولات نفتی با استفاده از سیستم استنتاج سلسله مراتبی فازی

امیر یوسفلی؛ وحید کریم پور خامنه؛ رضا نوروزی

دوره 18، شماره 57 ، تیر 1399، ، صفحه 213-234

https://doi.org/10.22054/jims.2019.42875.2325

چکیده
  پالایشگاه‌ها از جمله صنایع تبدیلی از ماده اولیه نفت و گاز هستند که در صورت عدم مدیریت صحیح، فرآیند تولید آنها و همچنین محصولات تولید شده توسط این شرکت‌ها می‌تواند تاثیرات زیست محیطی بسیار نامطلوبی به همراه داشته باشد. امروزه این شرکت‌ها تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا آسیب‌های زیست محیطی وارده از طریق محصولات و زنجیره تامین، ...  بیشتر