چارچوب ارزش‌آفرینی خدمات کانال‌های ترکیبی در صنعت بانکداری

منوچهر زمانی فریزهندی؛ پیام حنفی زاده؛ زهره دهدشتی شاهرخ

دوره 17، شماره 54 ، مهر 1398، ، صفحه 141-182

https://doi.org/10.22054/jims.2019.37851.2211

چکیده
  امروزه صنعت بانکداری همانند بسیاری از صنایع با تحول دیجیتالی روبرو شده است. این تحولات به خاطر فناوری‌های همگرا می‌باشد. یکی از ارکان فناوری‌های همگرا، امکان ارائه‌ی خدمات از چندین کانال به مشتریان جهت تجربه‌ی بهتر مشتریان است. چنین موضوعی در صنعت بانکداری به یک بایسته مبدل شده است، به‌طوری‌که ارائه خدمات بانکی از کانال‌های ...  بیشتر