شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رقابت پذیری کسب و کارهای خوشه صنعتی شیلات استان سیستان و بلوچستان با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای

حبیب اله سالارزهی؛ جاسم دژکام

دوره 9، شماره 24 ، فروردین 1391، ، صفحه 115-139

چکیده
  خوشه سازی صنعتی امروزه تقریبا در کلیه کشورهای جهان انجام می گردد. در ایران نیز گرایش به بحث خوشه های صنعتی در محافل علمی و تصمیم گیری و نیز برنامه های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است. مهمترین بحث خوشه بندی و سیاست های خوشه محور ایجاد ضرورت رقابتی است. در حقیقت رقابت پذیری، نشان دهنده موفقیت خوشه است. در تحقیق حاضر به مروری بر ادبیات ...  بیشتر

مدل رقابت پذیری صنایع تولیدی در ایران

حسین رحمان سرشت؛ میترا صفاییان

دوره 9، شماره 22 ، مهر 1390، ، صفحه 75-104

چکیده
  توجه فزاینده به رقابت پذیری صنعت، ناشی از اثرات مثبت آن بر بهره وری و رفاه ملی است. از اینرو ارتقاء بهره وری و رقابت پذیری در کانون توجه مدیران قرار دارد. در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از مطالعه صنعت تولید در ایران، مدلی جهت بررسی، پیش بینی و ارتقا رقابت پذیری صنعت و در سطح ملی ساخته شود. این مطالعه با بررسی 23 شاخه فعالیت در صنعت ...  بیشتر