برنامه‌ریزی حرکت قطارهای برون‌شهری با در نظرگرفتن توقفات-اضطراری و مسیرهای متقاطع با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی تبرید

حسن جوانشیر؛ سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ شیلا سادات فاطمی

دوره 12، شماره 34 ، مهر 1393، ، صفحه 41-88

چکیده
  هدف از این مقاله، یافتن برنامه­ریزی بهینه حرکت قطارها در مسیرهای تک ریلی به منظور کمینه کردن تاخیرات و هزینه­های مرتبط با آن است. در این پژوهش دو مسیر تک خطه متقاطع در نظر گرفته شده است که هر مسیر شامل تعداد مشخصی ایستگاه و بلوک است. همچنین قطارها در صورت رسیدن به برخی ایستگاه­ها در بازه زمانی  مشخصی توقف می­کنند. این مساله ...  بیشتر