طراحی یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته در صنعت روغن خوراکی با استفاده از یک مدل برنامه ریزی استوار امکانی – تصادفی

احسان دهقان؛ مقصود امیری؛ محسن شفیعی نیک آبادی؛ آرمین جبارزاده

دوره 20، شماره 64 ، فروردین 1401، ، صفحه 95-152

https://doi.org/10.22054/jims.2019.30172.2000

چکیده
  در سال‌های اخیر پیچیدگی‌های محیطی، رقابت‌های شدید سازمان‌ها و فشار دولت‌ها بر تولیدکنندگان برای مدیریت پسماند محصولات، فشارهای زیست‌محیطی و از همه مهم‌تر سود ناشی از بازیافت محصولات، بر اهمیت طراحی شبکه زنجیره تأمین معکوس و حلقه بسته افزوده است. همچنین وجود عدم قطعیت‌های ذاتی در پارامترهای ورودی، یکی دیگر از موارد مهمی است ...  بیشتر

مدلی ریاضی دو هدفه مبتنی بر رویکرد برنامه‌ریزی استوار برای مسألۀ مکان‌یابی – موجودی با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان پاسخگویی تقاضا و تخفیفات چند سطحی

بهزاد خانی؛ مهران خلج؛ محمد رضا خلج

دوره 16، شماره 51 ، دی 1397، ، صفحه 265-300

https://doi.org/10.22054/jims.2017.16350.1582

چکیده
  در این پژوهش مدلی ریاضی دو هدفه جهت بهینه‌سازی شبکه توزیع کالا در زنجیره تأمین سه سطحی مبتنی بر مدل‌های مکان‌یابی- موجودی با هدف مکان‌یابی مراکز توزیع توسعه داده می‌شود که در آن تخصیص مناسب مشتریان به‌منظور حداکثرسازی پوشش تقاضا، افزایش میزان فروش از طریق اعمال سیاست‌های تخفیف و در نهایت بهبود سامانه حمل‌ونقل کالا از طریق ارائه ...  بیشتر