نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قزوین

چکیده

در سالهای اخیر، درنظر گرفتن بحث محصولات فسادپذیر در زنجیره تامین سرد، ضرورت استفاده از سوخت های جایگزین در ناوگان سازمان های توزیع و حداقل نمودن میزان مصرف سوخت دارای اهمیت فراوانی در طراحی شبکه های توزیع دارد. از مهمترین سئوالات مطرح در سیستم های توزیع، تعیین مکان قرارگیری انبارها و طراحی بهترین مسیرها به منظور خدمت رسانی به مشتریان می باشد که در قالب مدلهای مکانیابی-مسیریابی مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، یک مدل مکانیابی - مسیریابی برای شبکه توزیع محصولات غذایی فاسد شونده چند محصولی در زنجیره تامین سرد با قابلیت سوخت گیری خودروها در جایگاههای سوخت گیری، مورد مطالعه قرار گرفته است. این مسئله، با درنظر گفتن وابستگی مصرف سوخت به میزان بار حمل شده بین رئوس، فساد پذیری محصولات در فرایند توزیع و بهره گیری از ناوگان با سوخت های مصرفی نامتعارف در جهت کاهش تولید دی اکسید کربن، بصورت یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح فرمول بندی گردیده است. مدل از طریق حل مثال های عددی در نرم افزار گمز اعتبارسنجی گردیده و به دلیل پیچیدگی مسئله در ابعاد متوسط و بزرگ، الگوریتم فراابتکاری ژنتیک به منظور حل مسائل در اندازه های واقعی با زمان محاسباتی قابل قبول توسعه و کارآیی آن مورد آزمایش قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a mathematical location-routing model for the perishable products considering dependency of fuel consumption to the vehicle' loading

نویسنده [English]

  • Hasan Rabiee 2

2 Master science student of QIAU university

چکیده [English]

In recent years, considering perishable products in the cold supply chain, necessity of using alternative fuels in the distribution organizations vehicles and minimizing fuel consumption have great importance for designing distribution networks. The most important question in the distribution networks are locating depots and designing the most suitable routes for serving customers which are considered in the location-routing models. In this research, a location –routing problem model for a multi-product perishable food products distribution network in the cold supply chain with ability of refueling vehicles at fuel stations has been studied. As the issue relates to a fuel consumption model as variable and dependent on the loaded between vertices and in terms of product corruption in the distribution process by utilizing an unusual fuel fleet to reduce carbon dioxide production, an integer linear programming model has been formulated. The models are validated by numerical solution in GAMS software and due to complexity of the problem in the medium and large dimensions, metaheuristic algorithm has been tested to solve problems of real size with acceptable computational time and its efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perishable
  • cold supply chain
  • alternative fuels
  • location-routing
  • loading