نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

10.22054/jims.2022.25775.1887

چکیده

روش مسیر بحرانی یکی از پرکاربردترین روش‏ها در برنامه‏ریزی و کنترل پروژه است. در این روش زمان به‏عنوان معیار تعیین کننده مسیر بحرانی در نظر گرفته می‏شود؛ اما در نظر گرفتن معیارهای دیگری علاوه بر زمان، ضروری به نظر می‏رسد. به همین منظور در این مقاله، علاوه‏بر معیار زمان، معیارهای تاثیرگذاری همانند هزینه، ریسک، کیفیت و ایمنی در نظر گرفته می‏شود. این مساله به صورت یک مساله تصمیم‏گیری چند شاخصه فازی مدل می‏شود و با ارائه یک توسعه جدید از روش مولتی مورا (MULTIMOORA) حل می‎شود. روش مولتی مورا در محیط فازی بازه‏ای نوع-2 توسعه داده می‏شود. از مجموعه‏های فازی نوع-2 نیز برای در نظر گرفتن عدم قطعیت استفاده می‏گردد. مجموعه‏های فازی نوع-2 انعطاف پذیری و توانایی بیشتری در انعکاس عدم‌قطعیت‏ها نسبت به مجموعه های فازی نوع-1 دارند. در نهایت، روش SWARA در محیط فازی نوع-2 بازه‏ای جهت وزن‏دهی به معیارهای تاثیرگذار زمان، هزینه، کیفیت، ریسک و ایمنی توسعه داده ‎می‎شود. در انتها یک مثال کاربردی برای نشان دادن محاسبات و همچنین توانایی رویکرد پیشنهادی حل می‏شود. براساس مثال ارائه شده، به وضوح دیده می‏شود که طولانی‏ترین مسیر از نظر معیار زمانی، مسیر بحرانی نیست و معیارهای تاثیرگذار دیگر نیز در تعیین مسیر بحرانی دخیل هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Determining critical paths of projects by a new hybrid approach based on developed MULTIMOORA and SWARA methods under consideration of time, cost, quality, risk and safety criteria in an interval type-2 fuzzy environment

نویسندگان [English]

  • Yahya Dorfeshan 1
  • Seyed Meysam Mousavi 1
  • Behnam Vahdani 2

1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Shahed University, Tehran, Iran

2 Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Critical path method is one of the most widely used approaches in planning and project control. Time is considered a determinative criterion for the critical path. But it seems necessary to regard other criteria in addition to time. Besides time criterion, effective criteria such as quality, cost, risk and safety are considered in this paper. Then, the developed problem is solved as a multi-attribute decision making problem by a new extension of MULTIMOORA method. Moreover, type-2 fuzzy sets are utilized for considering uncertainties. Type-2 fuzzy sets are more flexible and capable than type-1 fuzzy sets in reflecting uncertainties. Eventually, SWARA method is developed for determining the weights of efficient criteria such as time, cost, quality, risk and safety under type-2 fuzzy environment. Finally, an applied example has been solved to illustrate the calculations and the ability of the proposed approach. Based on the example, it is clear that the longest path in terms of time criterion is not a critical path, and other influential criteria are involved in determining the critical path.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical paths of projects
  • extension of MULTIMOORA method
  • interval type-2 fuzzy sets
  • fuzzy critical path
  • SWARA method