نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی کاربردی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 گروه ریاضی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

3 دانشکده مدیریت، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.22054/jims.2022.62190.2677

چکیده

اگر قیمت‌ های خروجی‌ های واحد های تحت ارزیابی مشخص باشد ، ارزیابی کارایی درآمد واحد ها یکی از مهم‌ ترین ارزیابی‌ هایی است که می‌ تواند اطلاعات ارزشمندی را در مورد واحدها ارائه دهد . در این مقاله، ابتدا تعریف جدیدی از اندازه مقیاس بهینه ، براساس بیشینه‌ سازی اندازه متوسط کارایی درآمد ارائه می‌ شود و سپس اندازه متوسط کارایی درآمد در دو فضای محدب و نامحدب تعریف می‌ شود که این اندازه، مستقل از بازده به مقیاس و فرض یکسان بودن بردار قیمت‌ های ورودی و خروجی واحد ها است . در ادامه ، اندازه متوسط کارایی درآمد برای ارزیابی واحد هایی با ورودی‌ ها و خروجی‌ های تصادفی به کار گرفته‌ شده و مدل‌ هایی جهت محاسبه آن در فضای تصادفی ارائه می‌ شود. در پایان نیز، روش پیشنهادی، در یک مثال تجربی برای محاسبه اندازه متوسط کارایی درآمد مجموعه‌ای از مناطق پستی ایران مو رد استفاده قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Average revenue efficiency and optimal scale sizes in stochastic data envelopment analysis: A case study of post offices

نویسندگان [English]

  • Leila Parhizkar Miyandehi 1
  • Alireza Amirteimoori 1
  • Sohrab Kordrostami 2
  • Mansour Soufi 3

1 Department of Applied Mathematics, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.

2 Department of Mathematics , Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran

3 Department of Management, Rasht branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran,

چکیده [English]

Estimating the revenue efficiency of entities under evaluation is one of the most important evaluations that can give valuable information about organizations provided that the output prices are known . In this research, a new definition of optimal scale size ( OSS ) based on maximizing the average revenue efficiency (ARE) is presented . Also , the ARE is defined in both convex and non - convex sets, which is independent of returns to scale and the assumption that the vector of input-output prices of units is uniform . Next, due to the presence of uncertain data in many real applications, the introduced ARE model is extended to evaluate systems with random inputs and outputs , and approaches are provided to calculate it . Finally , the proposed method is used in an experimental example and the ARE is calculated for a data set of postal areas in Iran .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal Scale Size
  • Efficiency
  • Average Revenue Efficiency
  • stochastic data envelopment analysis