نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

4 مدیر کل وامها، مجامع و امور بین الملل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، تهران

چکیده

امروزه سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین مالی و روش های انتقال تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه مطرح می باشد. زیرا سرمایه گذار خارجی نسبت به سرمایه گذار داخلی از مزیت های رقابتی نظیر دسترسی به اطلاعات کافی، مهارت های مدیریتی، تکنولوژی پیشرفته و منابع مالی معتبر برخوردار است. در صنایع پالایش نفت نیز به دلیل نیاز به صرف هزینه های فراوان و تکنولوژی های پیشرفته و عدم تامین آنها از طریق منابع داخلی، سرمایه گذاری خارجی امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. اما با توجه به تعدد روش های سرمایه گذاری خارجی، انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی برای کشورهای سرمایه پذیر نیز به عنوان یکی از تصمیمات استراتژیک مطرح است. لذا مقاله حاضر به انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنایع پالایش نفت کشور بر اساس نظر خبرگان می پردازد. این تحقیق بر مبنای روش پژوهشی، توصیفی – پیمایشی طراحی شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نیز از آزمون های آماری و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره از قبیل تکنیک آنتروپی و TOPSIS استفاده گردیده است.
نتایج تحقیق گویای آن است که از میان روش های مختلف سرمایه گذاری خارجی در طرح های احداث و توسعه پالایشگاه های نفتی کشور، روش سرمایه گذاری ساخت، بهره برداری و انتقال نسبت به سایر روش ها در بالاترین اولویت قرار گرفته و به عنوان مناسب ترین روش سرمایه گذاری در این صنعت انتخاب می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Selection of Appropriate Mode of Foreign Investment by Using Multi Create Decision Making Techniques in oil refinery industries of Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Reza salami 1
  • Hadi Ramezani 2
  • Sima Sedighi Gariz 3
  • Ahmad Jamali 4

چکیده [English]

Today, foreign investment is known as one of the most important sources of funding and technology transfer modes in developing countries, that is because foreign investment, in comparison to domestic investment, includes competitive advantages such as accessibility to sufficient information, managerial skills, advanced technology and valid sources of funding., Due to high demand of large expenses and advanced technologies, foreign investment is a necessary and inevitable issue in oil refinery industries. In related to multiplicity of foreign investment modes, selecting the right mode of investment has been as one of the strategic decisions for investee countries. The present research, therefore, is designed to identify and prioritize the different modes of foreign investment in oil refinery industries. This paper is based on a research, descriptive-survey methodology. To analyze the gathering data used in this paper is based on statically and multinational attribute decision making techniques. The final results illustrates that using investment mode like Built, Operation, Transfer (BOT) has been considered to be the best method in comparison with other modes in this oil refinery industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign investment
  • Foreign investment modes
  • Multi attribute decision making model