نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، باشگاه پزوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران

3 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه ازاد اسلامی واحد بناب ، ایران

چکیده

امروزه اغلب کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، باتوجه به وجود بازارهای رقابتی از یک سو ومحدودیت
منابع در دسترس از سوی دیگر، به منظور استفاده ی بهینه از این منابع و کسب سود بیشتر در بازار رقابتی، به
دنبال ریشه یابی علل تأخیر در پروژه ها بوده و تلاش می کنند با ارائه راهکارهایی از میزان تأخیر در پروژه های
آتی بکاهند. در این مقاله ضمن مرور مفاهیم مرتبط با تأخیر ، مدیریت ریسک پروژه و روش تجزیه و تحلیل
حالات شکست و آثار آن و بررسی پروژه های عمرانی اداره ی کل نوسازی مدارس استان کردستان ، یک
چهار چوب کلی بر اساس روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و آثار آن در حالت فازی و مدل فرایند
تحلیل سلسله مراتبی برای شناسایی و مدیریت مهمترین ریسک های موجود در این پروژه ها پیشنهاد شده است.
پس از شناسایی مهمترین ریسک ها ، میزان تأثیر هر یک از آن ها بر اهداف اصلی پروژه یعنی زمان، هزینه و
کیفیت و احتمال وقوعشان تعیین شده و با استفاده از این اطلاعات راهکارهایی جهت پیشگیری از تاثیر عوامل
یا کاهش اثرات مخرب آنها پیشنهاد داده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A practical framework based on Fuzzy FMEA to diagnose causes of delay in construction projects

نویسندگان [English]

  • Hiwa Farughi 1
  • Seiran Alaniazar 2
  • Seyedhamed Mousavipour 3
  • Vahed Moradi 4

چکیده [English]

Nowadays, most of developed and developing countries, because of both limited resources and growing competitive markets, looking for to diagnose the causes of projects delay and are trying to develop solutions for decreasing amount of delay in next projects. In this paper initially notions related to delay, project risk management, Failure Mode Effects and Analysis (FMEA) method have been reviewed and also construction projects of Kurdistan state organization of schools renovation have been examined. Then a framework based on Fuzzy FMEA and AHP model have been proposed in order to recognize the most important risks and determining the amount of effects of these risks on main objective of projects (i.e. time, cost and quality) and estimating their occurrence probabilities. Meanwhile along with calculating importance coefficient of factors, some ideas to prevent or decrease consequences of these factors have been recommended

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delay
  • Project Risk Management
  • Failure mode and effect analysis
  • Construction projects
آذر، عادل و حجت فرجی، ) 1311 ( ، علم مدیریت فازی، مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران
مومنی،منصور،) 1316 (، مباحثی نوین در تحقیق در عملیات، انتشارات دانشگاه تهران
) نجفی، ا.، رشیدی، ر.، ) 1314 ، بررسی علل تأخیر ات بخش مهندسی در پروژه های آب و
فاضلاب با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی ، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ،
– 1 صفحه 1
) نژاد سبزی، پ.، ) 1316 ، بررسی و شناسایی عوامل موثر در تأخیر اجرایی پروژه سد مروک “ ،
- .6 طرح تحقیقات کاربردی شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان، صفحه 1
Afshari،H.، Khosravi،S.، Ghorbanali،A.، Borzabadi،M.، &
Valipour،M. )،2010 ( , Identification of Causes of Non-Excusable Delays of Construction Projects،International Conference on E-Business Management and Economics، Hong Kong، pp.42-46
Assaf، S.A.، Al-Khalil، M.، & Al-Hazmi، M.، (1995), Causes of delay in large building construction projects،Journal Of Management In Engineering”، ( ASCE ).vol 2، pp.45-50. Chen S & Hwang C، (1992), Fuzzy Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications، Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems،( 375) ، Springer . Doloi، H.، et al.،(2012)،Analysing factors affecting delays in Indian construction projects. International Journal of Project Management،
vol.30، No.4،pp.479-489. Hwang، B -.G.، X. Zhao، and L.P. Toh ،(2014)، Risk management in small construction projects in Singapore, status، barriers and impact. International Journal of Project Management، vol.32،No.1،pp.116-124.
Ellis، R.d.، & Thomas، H.R.، (2002) ، The root causes of delays in highway construction”، 82nd Annual Meeting Of The Transportation Research Board، Washington DC.

Faridi، A.S.، El-Sayegh، S.M.، (2006) ، Significant factors causing delay in the UAE construction industry، Construction Management And Economics، vol.24،No.11،pp. 1167-1176.
Flyvbjerg، B.، Holm، M.، & Buhl،(2003) ,How common and How large are cost overruns in transport Stransport infrastructure projects”،
Transport Reviews، 1،( 23)،71-88.
Haseeb، M.، Xinhai، Lu.، Aneesa، B.، Maloof، U.D.، & Wahab، R.،
(2011) ,Causes and effects of delays in large construction projects of Pakistan، Kuwait Chapter Of Arabian Journal Of Business And Management Review، vol.4،No.1،pp.18-42.
Kelly، Nicola. ، Edkins، Andrew John،. Smyth، Hedley،. &
Efrosyni، Konstantinou. (2013) , Reinventing the role of the project manager in mobilising knowledge in construction، International Journal of Managing Projects in Business، vol.6،No.4،pp.654-673.
Majed Alzara et al،.(2016). Using PIPS to minimize causes of delay in Saudi Arabian construction projects: university case study, Procedia Engineering ،145 ،932 – 939.
Marzouk، M.M. and T.I. El-Rasas،(2014). Analyzing delay causes in Egyptian construction projects. Journal of advanced research،
vol.5،No.1، pp. 49-55.
Mukuka ،M. ،C. Aigbavboa ،and W. Thwala.(2015), Effects of construction projects schedule overruns: A case of the Gauteng Province،SouthAfrica, Procedia Manufacturing،vol.3،pp.1690-1695
North، D.W.،(1995)، Limitations، definitions، principles and
methods of risk analysis، Revue Scientific Technique-Office International، vol.14،No.4،pp. 913-923.
Nune Ravi ، Sankar. &، Bantwal S. Prabhu. (2001).” Modified approach for prioritization of failures in a system failure mode and effects analysis”، International Journal of Quality & Reliability Management، vol.18،No.3،pp. 324-336.

Odeyinka، H.A. & Yusif، A. (1997) ,The causes and effects of construction delays on completion cost of housing project in Nigeria،
Journal Financial Manage Property Construction vol.2،No.3،pp. 31-44.
Pourrostam ،T.، & Ismail،A. (2011). Significant Factors Causing and Effects of Delay in Iranian Construction Projects،” Australian Journal of Basic and Applied Sciences، vol.5،No.7،pp. 450-456.
Remon F. Aziz ، Asmaa .A ، & Abdel-Hakam .(2016), Exploring delay causes of road construction projects in Egypt, Alexandria Engineering Journal ،vol.55،No.2،pp. 138-153.
Sambasivan، M.، & Soon، Y. (2007, Causes and effects of delays in Malaysian construction industry”، International Journal Project Management،Vol.25،pp.517-526.
Wang، J. and H. Yuan.(2011), Factors affecting contractors’ risk attitudes in construction projects: Case study from China.International Journal of Project Management، Vol.22،No.2،pp. 209-219.
Zadeh، L. A. (1971) ،Similarity relations and fuzzy orderings،
Information Sciences، Vol.3،pp.170-200.