مدل تئوری بازی استکلبرگ با تقاضای وابسته به قیمت و فضای قفسه تحت قرارداد تسهیم درآمد

منصوره محمدی؛ محمدرضا غلامیان

دوره 21، شماره 68 ، فروردین 1402، ، صفحه 9-42

https://doi.org/10.22054/jims.2022.68218.2793

چکیده
  این مقاله به یک مسئله هماهنگی زنجیره تأمین که تحت قرارداد تسهیم درآمد هماهنگ شده است، می‌پردازد. یکی از عواملی که در مدل‌سازی سیستم‌های موجودی بسیار تأثیرگذار است تقاضا می‌باشد. در صنعت خرده‌فروشی، شرکت‌ها موظف‌اند بر اساس قرارداد تعیین‌شده، کالا‌هایشان را در تاریخی معین وارد فروشگاه کرده و سپس در تاریخی معین از آن خارج کنند؛ ...  بیشتر