نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی لجستیک و زنجیره تامین دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دپارتمان مهندسی لجستیک و زنجیره تامین، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22054/jims.2022.68218.2793

چکیده

این مقاله به یک مسئله هماهنگی زنجیره تامین که تحت قرارداد تسهیم درآمد هماهنگ شده است، می پردازد. یکی از عواملی که در مدلسازی سیستم های موجودی بسیار تاثیر گذار است تقاضا می باشد. در صنعت خرده فروشی، شرکت‌ها موظفند براساس قرارداد تعیین شده، کالا‌هایشان را در تاریخی معین وارد فروشگاه کرده و سپس در تاریخی معین از آن خارج کنند. بنابراین این موضوع مطرح است که بیشترین فضای قفسه به کدام محصولات اختصاص پیدا می کند. تخصیص بهینه فضای قفسه ها در صنعت خرده فروشی نقش مهمی بر فروش کالاها و سود فروشگاه دارد. علاوه بر این، با کمک تغییر قیمت نیز می توان تقاضا را کنترل کرد. بنابراین چنانکه در این تحقیق نشان داده شده است، درنظر گرفتن عوامل مختلفی چون قیمت، فضای قفسه تخصیص داده شده و اثر تصویر برند محصول و تبلیغات برتقاضا، منجر به ایجاد تابع تقاضای جدیدی می شود. بر این اساس، مدل سازی در هر سه حالت غیر متمرکز، متمرکز و هماهنگ انجام شده است. در مدل مورد بررسی از بازی استکلبرگ استفاده شده و نشان داده شده است که قرارداد تسهیم درآمد چطور منجر به نتیجه برد-برد در زنجیره تامین می شود. در نهایت برای شفاف سازی مدل مثال عددی ارائه شده است و تحلیل حساسیت روی برخی از پارامترهای اثرگذار مدل انجام شده است. به علاوه، نتایج تحلیل حساسیت نشان داد مدل نسبت به پارامتر کشش قیمت روی تقاضا، حساسیت بیشتری دارد و این پارامتر در عمل باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Stackelberg game theory model with price and shelf space dependent demand under revenue sharing contract

نویسندگان [English]

  • Mansureh Mohammadi 1
  • Mohammad Reza Gholamian 2

1 Department of Logistics and Supply Chain Engineering, School Of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology (IUST)

2 Department of Logistics and Supply Chain Engineering, School of Industrial Engineering, Iran university of Science and Technology (IUST)

چکیده [English]

This paper deals with an issue of supply chain coordination that is coordinated under the revenue sharing contract. Demand is one of the most effective factors in modeling inventory systems. In the retail industry, companies have to fill/empty their products into the retail stores in a certain time based on predetermined contract. So, the question is of which products should be mostly allocated into shelf spaces. Optimal shelf space allocation in the retail industry, plays an important role in the sale of products and retail profitability. In addition, demand can be controlled by changing in prices. Hence as shown in this research, considering various factors such as price, allocated shelf space and also the effect of product brand image and advertising into the demand, a new demand function can be developed. Accordingly, the modeling has been conducted in three decentralized, centralized, and coordinated structures. In the developed model Stackelberg game has been employed and has shown how the revenue sharing contract leads to a win-win outcome in the supply chain. Finally, to clarify the model, a numerical example is provided and sensitivity analysis is performed on some of the effective parameters of the model. In addition, the results of sensitivity analysis showed that the model is more sensitive to the price elasticity on demand, and thus, more attention should be paid to this parameter in real world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stackelberg Game
  • Shelf Space
  • Revenue Sharing Contract
  • Pricing
  • Supply Chain Coordination