ارائه خدمات مناسب به مشتریان بالقوه با استفاده از تکنیک های داده کاوی در حوزه بانک داری الکترونیک

محمد رضا تقوا؛ سید مجتبی حسینی بامکان

دوره 9، شماره 23 ، دی 1390، ، صفحه 187-207

چکیده
  طی دو دهه گذشته، دورنمای رقابت در صنعت بانک داری به طور قابل توجهی تغییر یافته است. این امر به علت نیروهایی همچون قوانین جدید، جهانی سازی، رشد فن آوری و تبدیل به محصول شدن خدمات بانک و افزایش قابل توجه تقاضای مشتریان می باشد. بدین جهت بانکها در پی ارائه خدمات مناسب به مشتریان بالقوه این خدمات هستند و ارائه خدمات جدید با تحلیل بهتری همراه ...  بیشتر

آینده پژوهی قیمت نفت با استفاده از تکنیک آنالیز تاثیر بر روند TIA

محمد رضا تقوا؛ یاسر علیزاده

دوره 3، شماره 11 ، دی 1384، ، صفحه 1-35

چکیده
  با استفاده از روش آنالیز تاثیر بر روند الگویی استفاده همزمان از داده های تاریخی کمی و تحلیل های کیفی فراهم می آید. هر یک از تکنیک های کمی یا کیفی پیش بینی دارای معایبی می باشند که این تکنیک با اعمال تاثیر تکنیک های کیفی پیش بینی بر نتایج بدست آمده از تکنیک های کمی، سعی بر انطباق بیشتر نتایج پیش بینی با واقعیت دارد. این تکنیک را می توان ...  بیشتر