نویسنده = مصطفی زندیه
تعداد مقالات: 6
2. مدل سازی ریاضی استوار انتخاب سبد پروژه و حل آن با کمک NSGA𝚰𝚰 الگوریتم

دوره 14، شماره 40، بهار 1395، صفحه 53-74

10.22054/jims.2016.3910

عباس فدایی؛ مسعود ربیعه؛ مصطفی زندیه


3. یک روش تکاملی برای طبقه بندی اعتباری مبتنی بر رویکرد تجمیع زدایی ترجیحات

دوره 13، شماره 39، زمستان 1394، صفحه 1-34

امیر دانشور؛ مصطفی زندیه؛ جمشید ناظمی


5. ارائه الگوریتم تکاملی چند هدفه برای سیستم های موجودی احتمالی با مرور دائم

دوره 8، شماره 20، بهار 1390، صفحه 81-99

سهیلا خویشتن دار؛ فرهاد فرزد؛ مصطفی زندیه