کنترل آماری شاخص های عملکرد زمان و هزینه در پروژه های عمرانی

علی اکبر اکبری؛ امیر صالحی پور

دوره 10، شماره 27 ، دی 1391، ، صفحه 144-166

چکیده
  سیستم مدیریت ارزش کسب شده با ارائه شاخص های عملکردی امکان اندازه گیری دقیق میزانپیشرفت پروژه و اتخاذ تصمیمات به موقع برای پیاده سازی اقدامات اصلاحی را فراهم می آورد. اینسیستم ارزشمند در تحلیل و کنترل عملکرد پروژه ها، مدیران پروژه را قادر می سازد ضمن تشخیصمیزان مغایرت های زمانی و هزینه ای پروژه در مقابل برنامه، بتوانند هزینه نهایی ...  بیشتر

ارائه یک الگوریتم برای یافتن کوتاه ترین مسیر در شبکه های حلقوی

اصغر عینی؛ امیر صالحی پور

دوره 8، شماره 21 ، تیر 1390، ، صفحه 167-180

چکیده
  برای یافتن کوتاه ترین مسیر بین هر دو گره در شبکه های دارای حلقه که در آن حداقل یک حلقه وجود دارد الگوریتم فلوید – وارشال (Floyd-warshall) به عنوان پرکاربردترین الگوریتم مطرح است. در این مقاله الگوریتم جدیدی با عنوان الگوریتم مستطیلی توسعه داده می شود که به طور قابل ملاحظه ای حجم محاسبات مورد نیاز را نسبت به الگوریتم فلوید وارشال کاهش میدهد. ...  بیشتر