ارائه یک رویکرد فازی برای مساله مسیریابی وسایل نقلیه با گذاشت و برداشت همزمان و پنجره‌های زمانی با استفاده از الگوریتم PSO بهبودیافته (مطالعه‌موردی شرکت فراورده‌های لبنی رامک)

حامد علی نژاد؛ سعید یعقوبی؛ سید مهدی حسینی مطلق

دوره 20، شماره 64 ، فروردین 1401، ، صفحه 215-250

https://doi.org/10.22054/jims.2020.22463.1778

چکیده
  اکثر مطالعات موجود در مسائل تصمیم‌گیری مساله را در محیطی از داده‌های قطعی فرض نموده‌اند و با توجه به اینکه عدم‌قطعیت در زنجیره‌ی تامین منجر به غیربهینه شدن تصمیماتی می‌گردد که با فرض قطعیت گرفته می‌شوند، لذا در این مقاله یک مدل فازی بر مبنای اعتبار برای مساله مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن گذاشت و برداشت همزمان و همچنین ...  بیشتر

مدیریت مصرف فرآورده ها در زنجیره ی تأمین خون با در نظرر گررفنن امکان اننقال جانبی بین بیمارسنان ها

سعید یعقوبی؛ مهدی کامور

دوره 15، شماره 47 ، دی 1396، ، صفحه 93-119

https://doi.org/10.22054/jims.2017.8118

چکیده
  وجود عواملی نظیر محدود بودن منابع تأمین خون، فسادپذیری، شرایط خاص لازم برای نگهداری فرآورده هایخونی و هزینه های بالای ناشی از تلفیات و کمبود خون در مراکز درمانی، موجب شده مدیریت مصرففرآورده های خونی، به عنوان یکی از مسائل پیچیده و حائز اهمیت در حوزه ی سیستم های سلامت شناخته شوددر این مقاله، یک مدل ریاضی خطی به منظور بهینه سازی مصرف ...  بیشتر