نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

3 استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

اکثر مطالعات موجود در مسائل تصمیم‌گیری مساله را در محیطی از داده‌های قطعی فرض نموده‌اند و با توجه به اینکه عدم‌قطعیت در زنجیره‌ی تامین منجر به غیربهینه شدن تصمیماتی می‌گردد که با فرض قطعیت گرفته می‌شوند، لذا در این مقاله یک مدل فازی بر مبنای اعتبار برای مساله مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن گذاشت و برداشت همزمان و همچنین پنجره‌های زمانی (VRPSDPTW) ارائه می‌شود. هزینه اعزام وسایل نقلیه و پنجره‌های زمانی مشتریان در حالت عدم‌قطعیت و در قالب اعداد فازی ذوزنقه‌ای در نظر گرفته شده‌اند. همچنین از یک الگوریتم فراابتکاری ترکیبی با نام بهینه‌سازی ازدحام ذرات بهبود یافته (IPSO) برای حل مساله استفاده شده است. الگوریتم پیشنهادی ترکیبی از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) و تکنیک‌های گذاشت و برداشت می‌باشد که موجب بهبود قابلیت جستجوی الگوریتم و همچنین حفظ تنوع جواب‌ها می‌گردد. در نهایت نیز برای نشان دادن کاربرد مدل ارائه شده در دنیای واقعی، به بررسی مساله توزیع محصولات لبنی توسط یک شرکت توزیع‌کننده بین مشتریان در استان فارس پرداخته‌ایم که نتایج محاسباتی نشان می‌دهد که توزیع‌کنندگان می‌توانند با استفاده از این شیوه، هزینه‌های عملیاتی شرکت را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Fuzzy Approach for Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pickup and Delivery and Time Windows using Improved PSO (Case Study)

نویسندگان [English]

  • Saeed Alinezhad 1
  • Seyyed-Mahdi Hosseini-Motalgh 3

1 School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology

3 School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology

چکیده [English]

Most studies on decision making issue have supposed the problem in deterministic environment, and because uncertainty makes the decisions taken suboptimal, so in this paper we propose a credibility based fuzzy model for the Vehicle Routing Problem with Simultaneous Delivery and Pickup and Time Windows (VRPSDPTW). The dispatching cost of vehicles and customers’ time windows are supposed to be trapezoidal fuzzy numbers. We also proposed a hybrid meta-heuristic algorithm called Improved Particle Swarm Optimization (IPSO) for solving the problem. The proposed algorithm is the combination of Particle Swarm Optimization (PSO) and some removal and insertion techniques which helps to improve the searching ability and maintain diversity of solutions. Finally, to demonstrate the applicability of the proposed model in the real world we studied the distribution of dairy products among customers by a distribution company in Fars province. The computational results show that distributors can use this method to reduce operating costs of the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vehicle routing problem
  • Simultaneous Pickup and Delivery
  • Time Windows
  • Fuzzy Modeling