علل رکود در بازار مسکن ایران و راه‌های برون‌رفت از آن با استفاده از سیستم دینامیک

حامد دهقان؛ رضا رمضانی

دوره 17، شماره 53 ، تیر 1398، ، صفحه 109-126

https://doi.org/10.22054/jims.2019.10269.1375

چکیده
  اقتصاد بخش زمین و مسکن، سهم بسیار عمده ای در کل اقتصاد و نیز در امور فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد. بامدیریت صحیح این منابع، می‌توان به رشد اقتصاد کشور کمک کرد. امروزه بخش مسکن در ایران با مشکلات عدیده‌ای روبرو است. قدرت خرید پایین متقاضیان، انبوه واحدهای بدون مشتری، وجود حباب قیمتی در شهرهای بزرگ، چرخه‌های پرنوسان در بخش ...  بیشتر