نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

اقتصاد بخش زمین و مسکن، سهم بسیار عمده ای در کل اقتصاد و نیز در امور فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد. بامدیریت صحیح این منابع، می‌توان به رشد اقتصاد کشور کمک کرد. امروزه بخش مسکن در ایران با مشکلات عدیده‌ای روبرو است. قدرت خرید پایین متقاضیان، انبوه واحدهای بدون مشتری، وجود حباب قیمتی در شهرهای بزرگ، چرخه‌های پرنوسان در بخش عرضه و تقاضا و نیز در بازار رهن و اجاره، عرضه ی بیش از نیاز و تعداد زیاد پروژه‌های نیمه‌تمام نمونه‌هایی از مشکلات این بخش است.
در این پژوهش با رویکرد سیستمی به بخش مسکن پرداخته می شود و با روش پویایی سیستم وضعیت موجود و آتی بازار مسکن مدل‌سازی و بررسی می شود. ابتدا مشکلات فعلی بازار مسکن ارائه و سپس مدل علّی و انباشت جریان طراحی می شود. سرانجام، مدل اعتبارسنجی می‌شود. سیاست های پیشنهادی نوسان دوره های مسکن را کاهش می دهد، تعادل بین بخش های عرضه و تقاضا را بهبود می بخشد و به حضور پیوسته و خطی خریدار کمک می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

study of iran housing market downturn and the ways of escaping it using system dynamics

نویسنده [English]

  • mm mmm

چکیده [English]

Land and housing economy have a large proportion of the whole economy and play an important role in the cultural, economic and social community. In all parts of the world, land and houses make a large share of its assets and the proper management of these resources can help country’s economy grow. The housing sector in Iran has faced many problems. Low purchasing power of costumers, price bubble especially in big cities, intense cycles in supply and demand and less on the market for mortgage or rent, more supply than demand and many unfinished projects are examples of problems in the field. In this paper, after explaining the current problems, causal loop diagram and then stock-flow model is presented. After validation of the model, the proposed policies are presented based on model structure and relationships. Presented policies reduce the severity of future cycles and improve equilibrium between supply and demand sectors and help linear and continuous presence of the buyer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing recession
  • the housing cycle
  • system dynamics
  • system analysis
خدادادی، حدیثه. تحلیل دینامیک­های بازار مسکن استان تهران. پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده صنایع، موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ایوانکی،1392
شکیب،طاهری. “تحلیل بازار مسکن در ایران با استفاده از یک مدل سیستم دینامیک.” پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد.دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران, 1389
رنجبر،فاطمه، بررسی ارتباط بین قیمت مسکن و تکانه های نقدینگی در اقتصاد ایران بین سالهای 70-1386، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، پایان نامه دروه کارشناسی ارشد, 1389
قافله باشی، م (1388)، بررسی توابع تقاضا و تورم مسکن در ایران ، پژوهشکده سیاستگذاری علم و فناوری و صنعت
چگنی، علی (1394)،  بررسی دوره­های رونق و رکود در بخش مسکن، فصل نامه اقتصادی مسکن،شماره 54
اکبری، نعمت­الله (1391)، تحلیل دوره­های رونق و رکود سرمایه­گذاری خصوصی مسکن، مجله مدیریت شهری، شماره 30
کوزه­چی، هادی 1392، استراتژی سرمایه­گذاری در بازار مسکن ایران، دنیای اقتصاد، چاپ اول
ملکی، بهروز 1394، استراتژی سرمایه­گذاری و تحلیل بازار مسکن ایران، دنیای اقتصاد، چاپ اول
همتا،نیما؛جعفرزاده،احسان؛بهلکه،یونس؛یلمه،عبدالمجید،1389، “بکارگیری متدلوژی پویایی های سیستم در بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن شهر تهران.” هفتمین کنفرانس بین المللی صنایع
آذر، عادل، خدیور، آمنه، کاربرد رویکرد سیستم داینامیک در فرآیند رهنگاری و سیاست گذاری آموزش عالی، فصل­نامه علمی­پژوهشی سیاست علم و فناوری، سال دوم، شماره 4، 1389
حمیدی­زاده، محمدرضا، پویایی­های سیستم، انتشارات مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1379
Dusansky, R., & Koç, Ç. (2007). The capital gains effect in the demand for housing. Journal of Urban Economics61(2), 287-298. Shone, R. (2002). Economic Dynamics: Phase diagrams and their economic application. Cambridge University Press.
Mashayekhi, A. N., Ghili, S., & Pourhabib, A. (2009). Real Estate Cycles: a Theory based on Stock Flow Structure of Durable Goods Markets in. InProceedings of the 2009 System Dynamics Conference.
Poterba, J. M. (1984). Tax subsidies to owner-occupied housing: an asset-market approach. The Quarterly Journal of Economics, 99(4), 729-752.
Sterman, J. D. (2000). Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world (Vol. 19). Boston: Irwin/McGraw-Hill.
Salo, S. (1994). Modelling the Finnish housing market. Economic Modelling, 11(2), 250-265.
Chiquier, L., & Lea, M. J. (Eds.). (2009). Housing finance policy in emerging markets. World Bank Publications.
Radzicki, M. J., & Taylor, R. A. (2008). Origin of system dynamics: Jay W. Forrester and the history of system dynamics. US Department of Energy’s introduction to system dynamics.
Tako, A. A., & Robinson, S. (2012). The application of discrete event simulation and system dynamics in the logistics and supply chain context. Decision support systems, 52(4), 802-815.