نحوه استناد به منابع اطلاعاتی الکترونیک در تحقیقات علمی و عملی

کامران فیضی؛ علیرضا مقدسی

دوره 2، شماره 7 ، دی 1383، ، صفحه 105-118

چکیده
  امروزه با گسترش روز افزون کاربردهای فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به صورت الکترونیک در عرصه پژوهش، رعایت حقوق صاحبان آثاری که حاصل تلاش خود را از طریق شبکه های اطلاعاتی محلی و جهانی همچون اینترانت و اینترنت در اختیار سایر نویسندگان و پژوهشگران قرار می دهند ضرورت اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در این مقاله ضمن بیان مقدمه ای کوتاه درباره ...  بیشتر

کاربردهای فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد فرایند کسب و کار

کامران فیضی؛ علیرضا مقدسی

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1383، ، صفحه 49-70

چکیده
  در این مقاله بعد از بیان مقدمه ای تفضیلی از دلایل روی آوردن سازمان ها به مهندسی مجدد فرایند کسب و کار، مهمترین ویژگی های این فرایند با تاکید بر فناوری اطلاعات معرفی شده و نتایج چند مطالعه عمده درباره زمینه های بکارگیری فناوری اطلاعات برای پیاده سازی آن تشریح در ادامه مهمترین عوامل موثر بر این فرایند با محوریت فناوری اطلاعات توصیف ...  بیشتر

پژوهشی در مفاهیم، کارکردها و دوره های آموزش کارآفرینی

کامران فیضی؛ علیرضا مقدسی

دوره 1، شماره 3 ، دی 1382، ، صفحه 125-145

چکیده
  در این مقاله پس از بیان مقدمه ای پیرامون مفهوم کارآفرینی و تعاریفی چند از کارآفرینی و کارآفرین، تاریخچه ای کوتاه از آموزش کارآفرینی بیان می گردد. آنگاه تعاریف آموزش کارآفرینی مطرح می شوند. سپس طی پژوهشی در ادبیات معاصر کارآفرینی، عمده ترین اهداف و رئوس مطالب آموزش کارآفرینی در قالب سه سطح فکری، سازمانی و محیطی تشریح می گردند. در ادامه ...  بیشتر

سازمان های مجازی: سازمان های عصر اطلاعات

کامران فیضی؛ علیرضا مقدسی

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1382، ، صفحه 101-124

چکیده
  پیدایش و ظهور سازمان های مجازی را معلول شیوه های جدید رقابت می دانند. شیوه ای که در آن رقبای پیشین ائتلافاتی را برای تسخیر، بهره برداری و هدایت بازار تشکیل می دهند. سازمان مجازی را شبکه موقتی از واحدها سازمان های مستقل دانسته اند که از چندین شریک تجاری که هزینه ها و منابع را برای تولید یک محصول یا خدمت بین یکدیگر تقسیم می کنند، تشکیل ...  بیشتر