مدیریت روابط با مشتری در تجارب الکترونیک بین بنگاهی

جمشید صالحی صدقیانی؛ مریم اخوان؛ مجید باب الحوائجی

دوره 3، شماره 8 ، فروردین 1384، ، صفحه 71-93

چکیده
  مدیریت روابط با مشتری و مدل کسب و کار بین بنگاهی دو فاکتور حیاتی واصلی در موفقیت تجارت مدرن امروزی می باشند. اگر چه این دو دارای بخشهای متفاوتی هستند اما تشابهات زیادی نیز با یکدیگر دارند. یکپارچه سازی این دو دارای منافع زیادی در زمینه فرایندهای تجاری از قبیل فروش، بازاریابی، خدمت رسانی به مشتریان و حمایت اطلاعاتی به همراه دارد. در ...  بیشتر