معرفی شبکه پس انتشار فازی جهت پیش بینی فروش کاغذ روزنامه

میرزا حسن حسینی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ سمیه علوی نژاد

دوره 8، شماره 19 ، دی 1389، ، صفحه 217-238

چکیده
  امروزه روش های کمی، به یکی از مهم ترین ابزارهای پیش بینی برای اخذ تصمیمات و سرمایه گذاری های کلان در بازار ها تبدیل شده اند. دقت پیش بینی، یکی از مهم ترین فاکتورهای انتخاب روش پیش بینی است؛ شبکه های عصبی مصنوعی، برنامه های کامپیوتری منعطفی هستند که در سطح گسترده ای برای پیش بینی با درجه بالایی از دقت به کار برده می شوند. در این مقاله ...  بیشتر