شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های پروژه های ساختمانی سبز با استفاده از رویکرد ترکیبی SWARA-COPRAS : (مطالعه موردی: شهرستان آمل)

مسعود فضلی؛ احمد جعفرزاده افشاری؛ مصطفی حاجی آقائی کشتلی

دوره 18، شماره 58 ، مهر 1399، ، صفحه 139-192

https://doi.org/10.22054/jims.2019.35905.2162

چکیده
  در سال‌های اخیر ساختمان سبز توجه گسترده‌ای را به خود جلب کرده است. افزایش تعداد پروژه‌های ساختمانی در ایران تأثیرات قابل‌توجهی بر محیط‌زیست گذاشته است و اجرای ساختمان سبز یک‌راه مفید برای کاهش خطرات زیست‌محیطی است. پروژه‌های ساختمان سبز به‌طور ناخواسته با ریسک‌هایی مواجه هستند که از بازدهی آنها می‌کاهد، بنابراین شناسایی ...  بیشتر