شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های پروژه های ساختمانی سبز با استفاده از رویکرد ترکیبی SWARA-COPRAS : (مطالعه موردی: شهرستان آمل)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه شمال

2 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مهر البرز

3 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و فناوری مازندران

چکیده

در سال‌های اخیر ساختمان سبز توجه گسترده‌ای را به خود جلب کرده است. افزایش تعداد پروژه‌های ساختمانی در ایران تأثیرات قابل‌توجهی بر محیط‌زیست گذاشته است و اجرای ساختمان سبز یک‌راه مفید برای کاهش خطرات زیست‌محیطی است. پروژه‌های ساختمان سبز به‌طور ناخواسته با ریسک‌هایی مواجه هستند که از بازدهی آنها می‌کاهد، بنابراین شناسایی و رتبه‌بندی ریسک می‌تواند نقش مؤثری در موفقیت پروژه‌های ساختمانی سبز داشته باشد. با توجه به اینکه تحقیقات اندکی در زمینه‌ی ارزیابی ریسک در پروژههای ساختمانی سبز در ایران صورت گرفته است، این مطالعه تلاش می‌کند با ارائه مدلی جامع از کلیه معیارها و ریسک‌های پروژه‌های ساختمانی سبز، اقدام به رتبه‌بندی نهایی ریسک‌های پروژه‌های ساختمانی سبز کند. بدین منظور در گام نخست به شناسایی و غربال ریسک‌ها از دیدگاه کارشناسان پروژه‌های ساختمانی سبز و معرفی معیارهای ارزیابی ریسک پرداخته، سپس با استفاده از روش تحلیل نسبت ارزیابی وزن دهی تدریجی (SWARA)، وزن معیارها را به دست می‌آوریم. درنهایت رتبه‌بندی ریسک‌های پروژه‌های ساختمانی سبز، با توجه به نتایج گام‌های اولیه و استفاده از روش ارزیابی تناسب جامع (COPRAS) صورت گرفته است. این اولین تلاش در حل یک پروژه ساختمانی سبز با ترکیب روشهای SWARA و COPRAS و با در نظر گرفتن یک مطالعه موردی (شهرستان آمل) است. نتایج نشان می‌دهد که ریسک‌های کیفیت پایین مواد و تجهیزات، مقاومت از طرف ذینفعان برای تصویب ایده‌های سبز و نداشتن اهداف واقع‌بینانه از اهمیت بالایی برخوردار هستند. چارچوب پیشنهادی می‌تواند به ذینفعان پروژه‌های ساختمان سبز کشورهای درحال‌توسعه کمک کند تا ریسک‌های پروژه را بهتر مدیریت کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking the Risks of Green Building Projects using the hybrid SWARA-COPRAS approach: (Case Study: Amol County)

نویسندگان [English]

  • Masoud Fazli 1
  • Ahmad J. Afshari 2
  • Mostafa Hajiaghaei-Keshteli 3
1 Department of Industrial Engineering, Engineering Faculty, Shomal University, Amol, Iran
2 Department of Industrial Engineering, Engineering Faculty, Shomal University, Amol, Iran
3 Department of Industrial Engineering,University of Science and Technology of Mazandaran,
چکیده [English]

Green building has attracted widespread attention in recent years. Increasing building projects in Iran has had significant environmental impacts and green building implementation is an appropriate approach to reduce the environmental risks. Green building projects are unwittingly exposed to risks that reduce their efficiency, Therefore, identifying and ranking the risk can play a significant role in the success of green building projects. Due to the few studies in this area in Iran, This study aims to provide a new comprehensive framework of all the criteria and risks of green building projects. For this purpose, the first step aims to identify and to screen the risks from the viewpoint of experts in green building projects and introduction of risk assessment criteria. After that, the next step is to apply the SWARA method to obtain the weight of the criteria. Finally, Ranking of the risks of green building projects which is taking into account the results of the initial steps, has been done using the COPRAS method. This is the first attempt to solve a green building project by using a hybrid of SWARA and COPRAS through a case study (Amol). The results show that risks of: the low quality of materials and equipment, the stakeholder resistance to approve the green ideas and lack of realistic goals are very important. The proposed framework can help stakeholders of green building projects in developing countries to manage project risks more efficiently.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project Risk
  • risk management
  • Green Building Projects
  • SWARA
  • COPRAS