مدیریت زنجیره تامین
طراحی شبکه لجستیک حلقه بسته پایدار با در نظر گرفتن تقاضای چند حالته در شرایط عدم قطعیت

علی محمودی راد؛ علی طهماسبی نوترکی؛ صادق نیرومند

دوره 21، شماره 68 ، فروردین 1402، ، صفحه 197-240

https://doi.org/10.22054/jims.2023.36605.2178

چکیده
  توجه به بازگرداندن محصولات به چرخه تولید نیاز استفاده از زنجیره تأمین حلقه بسته را بالا برده و همچنین اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت‌های صنعتی و پیشرفت صنایع، احساس نیاز و علاقه‌مندی پژوهشگران را به طراحی زنجیره تأمین پایدار با توجه به مسائل اقتصادی، زیست محیطی و مسائل اجتماعی بیش از پیش به خود جلب کرده است. بدین منظور، این مقاله ...  بیشتر