نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، مرکز آموزش عالی فیروزآباد، فیروزآباد، فارس، ایران

2 گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان، مسجدسلیمان، ایران

3 گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان

10.22054/jims.2023.36605.2178

چکیده

توجه به بازگرداندن محصولات به چرخه تولید نیاز استفاده از زنجیره تأمین حلقه بسته را بالا برده و همچنین اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت‌های صنعتی و پیشرفت صنایع، احساس نیاز و علاقه‌مندی پژوهشگران را به طراحی زنجیره تأمین پایدار با توجه به مسائل اقتصادی، زیست محیطی و مسائل اجتماعی بیش از پیش به خود جلب کرده است. بدین منظور، این مقاله یک مدل برنامه ریزی ریاضی فازی عدد صحیح چند هدفه برای طراحی یک زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار تحت شرایط عدم قطعیت ارائه می‌کند. مدل ارائه شده سعی می‌کند تا میزان سود و همچنین تأثیرات اجتماعی را بیشینه و میزان ورود گازهای آلاینده به محیط را کمینه کند. همچنین از آنجایی که علاوه بر عدم قطعیت، شک و تردید نیز تصمیم گیرنده را دچار چالش می کند، برای تعیین مقادیر پارامترها، از اعداد فازی ذوزنقه‌ای شهودی استفاده شده است. برای قطعی سازی توابع هدف و محدودیت‌های مدل به ترتیب از روش امید ریاضی و اندازه اعتبار شهودی توسعه داده شده است. سرانجام برای حل مسأله چند هدفه قطعی بدست آمده، از روش برنامه ریزی فازی تعاملی استفاده شده است. به منظور کارایی و اعتبار سنجی مدل و روش حل پیشنهادی، سه مثال عددی در ابعاد مختلف طراحی و حل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a sustainable closed- loop logistics network considering the multi-mode demand in uncertainty environment

نویسندگان [English]

  • Sadegh Niroomand 1
  • Ali Tahmasebi Notareki 2
  • Ali Mahmoodirad 3

1 Department of Industrial Engineering, Firouzabad Institute of Higher Education, Firouzabad, Fars, Iran

2 Department of Industrial Engineering, Masjed-Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman, Iran

3 Department of applied Mathematics, Masjed-Soleiman Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

The closed loop supply chain is used in practice because of the reasons such as the importance of returning the products to the production cycle and also the sustainability in a supply chain attracts the researchers of the field as the environmental impacts of the industries is important too. For this purpose, this paper presents a multi-objective integer fuzzy mathematical programming model for designing a sustainable closed loop supply chain under uncertain conditions. The proposed model tries to maximize the amount of profit as well as social impacts and minimize the amount of gas emission into the environment. Since in addition to uncertainty, doubts also challenge the decision maker, trapezoidal intuitionistic fuzzy numbers are used to determine the values of the parameters of the proposed model. To convert the objective functions and model constraints to their equivalent crisp forms, the expected value and the intuitionistic credibility measure are developed, respectively for the objective functions and the constraints. Finally, an interactive fuzzy programming approach is used to solve the crisp multi-objective problem. In order to validate the model and efficiency of the proposed solution method, three numerical examples are designed and solved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Closed loop supply chain network design
  • Trapezoidal intuitionistic fuzzy numbers
  • Interactive fuzzy mathematical programming
  • Multi-objective problem