مدلی ریاضی دو هدفه مبتنی بر رویکرد برنامه‌ریزی استوار برای مسألۀ مکان‌یابی – موجودی با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان پاسخگویی تقاضا و تخفیفات چند سطحی

بهزاد خانی؛ مهران خلج؛ محمد رضا خلج

دوره 16، شماره 51 ، دی 1397، ، صفحه 265-300

https://doi.org/10.22054/jims.2017.16350.1582

چکیده
  در این پژوهش مدلی ریاضی دو هدفه جهت بهینه‌سازی شبکه توزیع کالا در زنجیره تأمین سه سطحی مبتنی بر مدل‌های مکان‌یابی- موجودی با هدف مکان‌یابی مراکز توزیع توسعه داده می‌شود که در آن تخصیص مناسب مشتریان به‌منظور حداکثرسازی پوشش تقاضا، افزایش میزان فروش از طریق اعمال سیاست‌های تخفیف و در نهایت بهبود سامانه حمل‌ونقل کالا از طریق ارائه ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل مبتنی بر ریسک عملکرد سیستم تولید

مهران خلج؛ امیر حسین خلج؛ جلال طالبی

دوره 14، شماره 40 ، فروردین 1395، ، صفحه 137-163

https://doi.org/10.22054/jims.2016.3913

چکیده
  سیستم های تولید همواره با ریسک های مختلفی از جمله ریسک توقف و از کار افتادگی روبرو هستند. تجزیه و تحلیلریسک عملکرد سیستم تولید، در حالی که داده های واقعی و مناسب در دسترس نیست باعث بروزخطا در پیش بینیپارامترها و سبب تصمیمگیری غلط خواهد شد. شرایط عدم قطعیت حالتی است که داده های مناسب برای تصمیمگیریوجود ندارد و در حالتی خاص از عدم قطعیت ...  بیشتر