روشی جدید جهت محاسبه قابلیت اطمینان سیستم های فعال با نرخ های خرابی وابسته به زمان مبتنی بر توزیع وایبل

پدرام پورکریم گیلانی؛ مانی شریفی؛ پرهام عظیمی؛ مقصود امیری

دوره 19، شماره 61 ، تیر 1400، ، صفحه 95-124

https://doi.org/10.22054/jims.2018.27302.1932

چکیده
  با توجه به حساسیت بالای کاربران در استفاده از تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی، ایجاد شرایطی جهت افزایش پایایی این سیستم‌ها همواره از دغدغه های تولید کننده‌گان است. لذا با افزایش روز افزون تولید، یافتن راهی برای ارتقاء قابلیت اطمینان (پایایی) محصول در طول طراحی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در اکثر تحقیقات انجام شده در این حوزه، ...  بیشتر

توسعه مسئله زمانبندی دروس دانشگاهی با در نظر گرفتن ترجیحات اساتید و دانشجویان و حل آن توسط سیستم‌ پشتیبان ‌تصمیم گیری مبتنی بر الگوریتم تبرید شبیه سازی شده دو هدفه

شقایق وزیری؛ آرش زارع طلب؛ مانی شریفی

دوره 17، شماره 55 ، دی 1398، ، صفحه 35-64

https://doi.org/10.22054/jims.2019.29331.1982

چکیده
  جدول زمانبندی درسی، مسئله تخصیص هفتگی یک مجموعه درس و استاد به مکان و زمان بنا بر یکسری محدودیت های سخت و نرم در دانشگاه می‌باشد. در هر نیمسال، مدیران گروه‌های آموزشی برای تولید جدول زمانبندی درسی از جدول‌‌های نیمسال‌های گذشته و روش سعی و خطا استفاده می‌کنند؛ هر چند تغییر سریع نیازمندی‌های دانشگاه در هر نیمسال، محدودیتها و قوانین ...  بیشتر

بهینه سازی قابلیت اطمینان سیستمی با زیرسیستم‌‌های k-out-of-n با در نظر گرفتن هزینه‌ای برای کاهش نرخ خرابی شده

مانی شریفی؛ کامران دشتی ملجلائی

دوره 12، شماره 34 ، مهر 1393، ، صفحه 89-105

چکیده
  در این مقاله مدل جدیدی برای مسئله تخصیص افزونگی با ساختار سری- موازی و زیر سیستم­های k-out-of-n با در نظر گرفتن هزینه­ای جهت کاهش نرخ خرابی ارائه شده که در آن دو سیاست افزونگی آماده به کار سرد و فعال به عنوان متغیر تصمیم برای هر یک از زیر سیستم ها در نظر گرفته شده است. هدف از حل مدل ارائه شده، تعیین سیاست افزونگی، نوع و تعداد اجزاء مازاد ...  بیشتر