روشی جدید جهت محاسبه قابلیت اطمینان سیستم های فعال با نرخ های خرابی وابسته به زمان مبتنی بر توزیع وایبل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد قزوین،دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک ،گروه مهندسی صنایع،قزوین،ایران

2 دانشیار ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد قزوین،دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک ،گروه مهندسی صنایع،قزوین،ایران

3 استاد،دانشکده مدیریت وحسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با توجه به حساسیت بالای کاربران در استفاده از تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی، ایجاد شرایطی جهت افزایش پایایی این سیستم‌ها همواره از دغدغه های تولید کننده‌گان است. لذا با افزایش روز افزون تولید، یافتن راهی برای ارتقاء قابلیت اطمینان (پایایی) محصول در طول طراحی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در اکثر تحقیقات انجام شده در این حوزه، نرخ خرابی‌های اجزای تشکیل دهنده سیستم، ثابت فرض شده است. این در حالی است که در مسائل دنیای واقعی، در نظر گرفتن نرخ‌های خرابی وابسته به زمان برای مدلسازی فرآیندها واقع بینانه تر است. یکی از مهم‌ترین و کاربردی ترین توزیع‌های آماری که قابلیت مدلسازی نرخ خرابی وابسته به زمان برای اجزای تشکیل دهنده سیستم ها را دارند، توزیع وایبل است. اما این توزیع از خاصیت بی حافظگی برخوردار نبوده و در نتیجه امکان استفاده از روابط ریاضی و آماری به صورت صریح برای آن میسر نبود. بنابراین استفاده از تکنیک‌های متنوع شبیه سازی، تنها راه حل مناسب جهت محاسبه تابع پایایی به صورت ضمنی حین استفاده از توزیع وایبل بود. لذا برای اولین بار در این تحقیق، بدون استفاده از تکنیک های شبیه سازی، یک تابع ریاضی جهت محاسبه پایایی توزیع وایبل ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

presenting a new method for calculating the reliability of active systems with Weibull-based time-dependent failure rates

نویسندگان [English]

  • pedram Pourkarim guilani 1
  • Mani Sharifi 2
  • parham azimi 2
  • maghsoud Amiri 3
1 Faculty of Industrial and MechanicalIslamic Azad University, Qazvin Branch
3 Department of Industrial Management, Management and Accounting Faculty, Allame Tabataba’i University
چکیده [English]

Due to the high sensitivity in applying of electronic and mechanical equipment, creating any conditions to increase the reliability of a system is always one of the important issues for system designers. Hence, making academic models much closer to the real word applications is very attractive. In the most studies in the reliability area, it is assumed that the failure rates of the system components are constant and have exponential distributions. This distribution and its attractive memory less property provide simple mathematical relationships in order to obtain the system reliability. But in real word problems, considering time-dependent failure rates is more realistic to model processes. It means that, the system components do not fail with a constant rate during the time horizon; but this failure rate changes over the time. One of the most useful statistical distributions in order to model the time-dependent failure rates is the Weibull distribution. This distribution is not a memory less one, so it was impossible to apply simple and explicit mathematical relationships as the same as exponential distributions for the reliability of a system. Therefore, researchers in this field have used simulation technique in these circumstances which is not an exact method to get near-optimum solutions. In this paper, for the first time, it is tried to obtain a mathematical equation to calculate the reliability function of a system with time-dependent components based on Weibull distribution. Also, in order to validate the proposed method, the results compared with exact solution that exists in literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reliability
  • Redundancy Allocation Problem
  • Weibull distribution
  • Time-dependent Failure Rates