مدیریت تولید و عملیات
برنامه‌ریزی یک سیستم تولیدی-دوباره‌کاری چندمرحله‌ای با درنظر گرفتن مصرف انرژی

هادی مختاری؛ حسین شیرانی

دوره 19، شماره 62 ، مهر 1400، ، صفحه 225-257

https://doi.org/10.22054/jims.2021.46596.2382

چکیده
  امروزه تولید محصولات با کیفیت و همچنین تولید بهینه و اقتصادی دارای پیچیدگی‌های فراوانی می-باشد و باید عوامل گوناگونی را برای به حداکثر رساندن بهره‌روی، فروش و سود در نظر گرفت. یکی از این عوامل کلیدی و اثرگذار، انرژی است که صرفه‌جویی در آن یکی از نکات کلیدی برای دستیابی به موفقیت در هر کسب-وکاری می‌باشد و این موضوع برای سیستم‌ها ...  بیشتر

حل مسأله مکانیابی دستگاههای خودپرداز با استفاده از برنامه ریزی چند هدفه فازی

حمید شاهبندرزاده؛ محمد حسین کبگانی

دوره 15، شماره 44 ، فروردین 1396، ، صفحه 159-185

https://doi.org/10.22054/jims.2016.7341

چکیده
  پژوهش حاضر در ارتباط با مکانیابی دستگاههای خودپرداز میباشد. هدف آغازین این پژوهش، شناساییعوامل موثر برای انتخاب مکان مناسب برای دستگاههای خودپرداز میباشد. سپس با تعیین نقاط بالقوه جهتاستقرار این دستگاهها با استفاده از مدلسازی ریاضی، مکان بهینه این دستگاه تعیین میگردد. همچنین دررویکرد پیشنهاد شده این پژوهش، بمنظور تعیین مهمترین ...  بیشتر