نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مهندسی صنایع، دانشگاه کاشان

2 فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه کاشان

چکیده

امروزه تولید محصولات با کیفیت و همچنین تولید بهینه و اقتصادی دارای پیچیدگی‌های فراوانی می-باشد و باید عوامل گوناگونی را برای به حداکثر رساندن بهره‌روی، فروش و سود در نظر گرفت. یکی از این عوامل کلیدی و اثرگذار، انرژی است که صرفه‌جویی در آن یکی از نکات کلیدی برای دستیابی به موفقیت در هر کسب-وکاری می‌باشد و این موضوع برای سیستم‌ها و کارخانه‌های تولیدی به جهت کاهش بهای تمام شده محصول تولیدی و افزایش بهره‌وری از اهمیت بالاتری برخوردار است. از دیگر عوامل مهم، می‌توان به دوباره‌کاری در فرآیند تولید اشاره نمود که باعث کاهش ضایعات و استفاده بهینه از منابع می‌شود. بر اساس تحقیقات نویسندگان، پژوهش‌های نادری در حوزه‌ی برنامه‌ریزی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در سطح تصمیمات میان مدت برای سیستم‌های تولید در ادبیات ارایه شده است. لذا در این پژوهش با پیشنهاد یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی خطی، به مدلسازی یک سیستم تولیدی چند مرحله‌ای با درنظر گرفتن مصرف انرژی و امکان دوباره‌کاری پرداخته می-شود. سیستم تولیدی فرض شده، یک سیستم تولید مبتنی بر محصول یا خط تولید می‌باشد که عملیات تولید بصورت گسسته و مرحله به مرحله انجام می‌شود. در ادامه برای درک بیشتر از مساله یک مثال ارائه شده و با استفاده از نرم‌افزار بهینه‌سازی گمز، مثال ارائه شده به طور مبسوط تجزیه و تحلیل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

-Planning Multi-Stage Rework Production System Considering Energy Consumption

نویسندگان [English]

  • Hadi Mokhtari 1
  • Hossein Shirani 2

1 Associate Professor of Industrial Engineering, University of Kashan

2 Department of of Industrial Engineering,, Faculty of Engineering, University of kashan

چکیده [English]

Today, in order to maximize the productivity, sales and profits of factories, various
factors must be considered. One of these factors is energy saving, which leads to
success in any businesses. Another important factor is rework in the production
process, which reduces waste and optimal use of resources. In this research, a linear
mathematical programming model has been developed for a multi-stage production
system considering energy consumption and the possibility of rework. The objective
function of the model is calculated from a combination of energy costs and raw
material costs, and the proposed model has three categories of balance constraints,
demand constraints and time constraints. The balance constraints, the task of
calculating the number of raw materials required and the amount of input materials
to each part of the production stage, the demand constraints are the task of
calculating the number of final products, and the inventory and time constraints are
also the task of calculating the time available to the production of each product.
A hypothetical production system is flow shop. To understand the proposed model
better, a logical example is designed and solved and analyzed using GAMS software
. In the current situation , energy consumption is one of the concerns of policy make
rs in the fields of production and industry , and therefore this research with the propo
sed model , helps decision makers in manufacturing industries to ensure optimal ene
rgy consumption , optimal decisions in adopt multi -
stage rework and production condition

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimization
  • Production Systems Planning
  • Energy
  • Rework
  • Mathematical Programming
Aghelinejad, M. M., Ouazene, Y., & Yalaoui, A. (2020). Energy-cost-aware flow-shop scheduling systems with state-dependent energy consumptions. Paper presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.
Ashok, S. (2006). Peak-load management in steel plants. Applied energy, 83(5), 413-424.
Ashok, S., & Banerjee, R. (2001). An optimization mode for industrial load management. IEEE Transactions on Power Systems, 16(4), 879-884.
Bruzzone, A. A., Anghinolfi, D., Paolucci, M., & Tonelli, F. (2012). Energy-aware scheduling for improving manufacturing process sustainability: A mathematical model for flexible flow shops. CIRP annals, 61(1), 459-462.
Castro, P. M., Harjunkoski, I., & Grossmann, I. E. (2009). New continuous-time scheduling formulation for continuous plants under variable electricity cost. Industrial & engineering chemistry research, 48(14), 6701-6714.
Chang, P.-C., Lin, Y.-K., & Chen, J. C. (2015). A fuzzy-based assessment procedure for a clothing factory with waste-prevention consideration. Journal of Cleaner Production, 108, 484-493.
Ding, J.-Y., Song, S., & Wu, C. (2016). Carbon-efficient scheduling of flow shops by multi-objective optimization. European Journal of Operational Research, 248(3), 758-771.
He, Y., Li, Y., Wu, T., & Sutherland, J. W. (2015). An energy-responsive optimization method for machine tool selection and operation sequence in flexible machining job shops. Journal of Cleaner Production, 87, 245-254.
Ierapetritou, M., Wu, D., Vin, J., Sweeney, P., & Chigirinskiy, M. (2002). Cost minimization in an energy-intensive plant using mathematical programming approaches. Industrial engineering chemistry research, 41(21), 5262-5277.
Kondili, E., Shah, N., & Pantelides, C. C. (1993). Production planning for the rational use of energy in multiproduct continuous plants. Computers chemical engineering, 17, S123-S128.
Luo, Z., Kumar, R., Sottile, J., & Yingling, J. C. (1998). An milp formulation for load-side demand control. Electric machines power systems, 26(9), 935-949.
Moon, J.-Y., Shin, K., & Park, J. (2013). Optimization of production scheduling with time-dependent and machine-dependent electricity cost for industrial energy efficiency. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 68(1-4), 523-535.
Schulz, S., Buscher, U., & Shen, L. (2020). Multi-objective hybrid flow shop scheduling with variable discrete production speed levels and time-of-use energy prices. Journal of Business Economics, 1-29.
Shrouf, F., Ordieres-Meré, J., García-Sánchez, A., & Ortega-Mier, M. (2014). Optimizing the production scheduling of a single machine to minimize total energy consumption costs. Journal of Cleaner Production, 67, 197-207.
Uzel, E. (2004). A mathematical modeling approach to energy cost saving in manufacturing plant. (Master's thesis). Izmir Institute of Technology,
Wang, S., Wang, X., Chu, F., & Yu, J. (2020). An energy-efficient two-stage hybrid flow shop scheduling problem in a glass production. International Journal of Production Research, 58(8), 2283-2314.
Wang, S., Wang, X., Yu, J., Ma, S., & Liu, M. (2018). Bi-objective identical parallel machine scheduling to minimize total energy consumption and makespan. Journal of Cleaner Production, 193, 424-440.
Zhang, L., Li, X., Gao, L., Zhang, G., & Wen, X. (2012). Dynamic scheduling model in FMS by considering energy consumption and schedule efficiency. Paper presented at the Proceedings of the 2012 IEEE 16th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD).
 
 
 استناد به این مقاله: نام خانوادگی نویسنده اول، نام. (سال). عنوان مقاله. عنوان نشریه (ایتالیک)، سال(شماره)، ص آغاز-ص پایان.
 Name of Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.