الگویی یکپارچه از تولید پایدار با نگرشی بر رویکردهای اکولوژیک و همزیستی صنعتی

محمد علی شریعت؛ سلیمان ایران زاده؛ علیرضا بافنده زنده

دوره 17، شماره 54 ، مهر 1398، ، صفحه 183-222

https://doi.org/10.22054/jims.2018.21410.1744

چکیده
  سرعت رقابت‌پذیری و نوآوری سازمانی بخصوص در مجموعه عملکردهای توسعه‌دهنده درجه پایداری شرکت‌ها و نیز فشار محیطی بر روی شرکت‌های تولیدی به‌منظور پیش‌بینی مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی فرآیندها و محصولاتشان، در دهه‌های اخیر افزایش چشمگیر و فراوانی داشته است. این وضعیت، شرکت‌های تولیدی سراسر جهان را به چالشی جدید کشیده ...  بیشتر

نگاشت مدل تولید پایدار با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری و دیمتل فازی

عادل آذر؛ علی رجب زاده قطری؛ عطیه اخوان

دوره 15، شماره 46 ، مهر 1396، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7986

چکیده
  اندازه گیری شاخصهای تولید پایدار به علت دستورات دولت و افزایش آگاهی افراد برای حفاظت از محیطزیست و کاهش ضایعات، در حال تبدیل شدن به یک فعالیت مهم زیست محیطی است. شاخصهای تولیدپایدار میتواند برای ارزیابی اثر فعالیتهای مختلف مدیریت و تولید استفاده شود و در نتیجه یک سازوکارمناسب برای نظارت بر عملکرد تولید پایدار به منظور حرکت به سمت ...  بیشتر