دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر در توسعه محصولات فناورانه با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی فازی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22054/jims.2020.11372

امیر بهبودی؛ یوسف محمدی مقدم؛ نسیم یادگار


2. انتخاب پرتفوی بهینه بر اساس قواعد فازی (مطالعه‌ای در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22054/jims.2017.2317.1073

سیده فرناز کوهبنانی نژاد؛ داریوش فرید؛ حجت اله صادقی


3. بررسی روابط مفهومی و سطح‌بندی شاخص‌های انتخاب تأمین‌کننده مبتنی بر مسئولیت اجتماعی شرکت با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22054/jims.2017.5269.1199

رضا اسماعیل پور؛ عادل آذر؛ محمد تاخیره


5. بهینه سازی شبیه سازی چند هدفه جهت تخصیص اپراتور و توالی انجام کارها با در نظر گرفتن عدم قطعیت در سیستم تولید کارگاهی منعطف

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22054/jims.2017.17712.1635

فربد امیری؛ بابک شیرازی؛ علی تاجدین


6. انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات با بکارگیری رویکرد ترکیبی HFAD و HFTOPSIS در صنایع فولاد (مطالعه موردی: شرکت هفت الماس)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22054/jims.2017.14653.1526

سروش آوخ دارستانی؛ راضیه تقی پور


7. رابطه بین کیفیت زندگی کاری، تعهدسازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22054/jims.2018.24489.1840

پریسا محمدی؛ محمود دورودیان


9. مدلسازی و حل یک سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده چند کالایی با محدودیت های تصادفی گنجایش انبار و بودجه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22054/jims.2018.24472.1839

زهرا بهرامی؛ حمید رضا پسندیده؛ محمد محمدی


10. طراحی یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته در صنعت روغن خوراکی با استفاده از یک مدل برنامه ریزی استوار امکانی – تصادفی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22054/jims.2019.30172.2000

احسان دهقان؛ مقصود امیری؛ محسن شفیعی نیک آبادی؛ آرمین جبارزاده


11. ارائه مدل ریاضی برای هماهنگی دوره مرور و سطح بهینه سفارش در زنجیره تامین دو سطحی غیرمتمرکز با به کارگیری قرارداد تاخیر در پرداخت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22054/jims.2020.34755.2126

سمیرا ابراهیمی؛ سید مهدی حسینی مطلق؛ محمدرضا نعمت الهی


12. توسعه تکنیک بهترین- بدترین در محیط کاربرگ میلتنبرگ به‌منظور تدوین راهبردهای عملیاتی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22054/jims.2018.29544.1984

ایمن قاسمیان صاحبی؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ علیرضا عرب


13. ارائه یک مدل ریاضی برای مسئله ی مکانیابی- مسیریابی مواد غذایی فاسد شدنی با در نظر گفتن وابستگی مصرف سوخت به میزان بار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22054/jims.2020.29472.1983

فرهاد اعتباری؛ حسن ربیعی


14. طراحی مدلی تلفیقی برای خوشه بندی اقلام انبار و تخصـیص آنها به محل انبارش

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22054/jims.2019.41124.2299

مرتضی مهاجر باجگیران؛ علیرضا پویا؛ زهرا ناجی عظیمی؛ سمیه فدائی