دوره و شماره: دوره 19، شماره 61، تابستان 1400، صفحه 1-207 
5. پیش بینی قیمت بیت کوین با استفاده از مدل ترکیبی ARIMA و یادگیری عمیق

صفحه 125-146

10.22054/jims.2021.52374.2488

ابوصالح محمدشریفی؛ کاوه خلیلی دامغانی؛ فرشید عبدی؛ سهیلا سردار