ارائه یک مدل یکپارچه تولید و توزیع در زنجیره تامین با یک فروشنده و چند خرده فروش در دسته های ارسالی با اندازه متفاوت ومجاز بودن کمبود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق، مدلی یکپارچه برای تعیین اندازه انباشته مشترک اقتصادی در حوزه تولید و توزیع در زنجیره تامین دو سطحی شامل یک فروشنده و چند خرده فروش ارائه می‌نماید. عمده مطالعات انجام شده در این زمینه با در نظر گرفتن فرض اندازه دسته ارسالی یکسان، مدلسازی و حل شده است در حالی که در این تحقیق، با آزادسازی فرض یکسان بودن دسته‌های ارسالی و مجاز بودن کمبود در قالب کمبود پس‌افت، مدلی ریاضی ترکیبی عدد صحیح غیر خطی به منظور بهینه‌سازی هزینه‌های کل زنجیره تامین، شامل هزینه راه‌اندازی خط تولید فروشنده، هزینه‌های نگهداری فروشنده و خرده‌فروشان هزینه‌های ارسال و سفارش‌دهی و کمبود خرده‌فروش‌ها با ساختار ارسال متفاوت با مطالعات پیشین ارائه شده‌است. به منظور حل عددی مدل یک الگوریتم تکاملی دیفرانسیلی متناسب با ساختار مدل و متغیرهای تصمیم صفرو یک ارائه گردیده است و نتایج حل مدل نشان داده است الگوریتم تکاملی دیفرانسیلی پیشنهادی عملکرد خوبی در رسیدن به جواب مساله داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An integrated single-vendor multi-buyer production-inventory model considering non-equal batch sizes and shortages

نویسنده [English]

  • Maryam Mohajeri 2
2 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper investigates a joint economic lot sizing model for a two echelon supply chain consisting of a single-vendor and multiple buyers. Recent studies have focused on the problem assuming equal batch sizes for each retailer and analytical models have been proposed. Based on hill’s study on unequal batch sizes which improves the performance of the model, the purpose of this study is to proposes a mixed integer nonlinear programing model considering unequal batch sizes while shortage is permitted and a boundary constraint on the backorder at the retailer is imposed. The objective function consists of supplier’s set up cost, holding cost, fixed shipment cost and retailer’s ordering cost, holding cost and shortage cost. An optimal solution is obtained and the results show that releasing the assumption of equal batch sizes delivers a more cost efficient solution. A sensitivity analysis is then conducted to explore the effect of changing parameters on the solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Two echelon supply chain
  • single vendor multi buyer
  • joint economic lot sizing
  • unequal batch sizes
  • Shortage