ارائه یک مدل یکپارچه تولید و توزیع در زنجیره تامین با یک فروشنده و چند خرده فروش در دسته های ارسالی با اندازه متفاوت ومجاز بودن کمبود

مهدی سیف برقی؛ مریم مهاجری

دوره 18، شماره 58 ، مهر 1399، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22054/jims.2020.31923.2082

چکیده
  این تحقیق، مدلی یکپارچه برای تعیین اندازه انباشته مشترک اقتصادی در حوزه تولید و توزیع در زنجیره تامین دو سطحی شامل یک فروشنده و چند خرده فروش ارائه می‌نماید. عمده مطالعات انجام شده در این زمینه با در نظر گرفتن فرض اندازه دسته ارسالی یکسان، مدلسازی و حل شده است در حالی که در این تحقیق، با آزادسازی فرض یکسان بودن دسته‌های ارسالی و مجاز ...  بیشتر

بهینه‌سازی مجموع جریمه‌های هزینه دیرکرد و انرژی در مسأله زمانبندی ماشین‌های موازی‌ ناهمگن به وسیله الگوریتم ممتیک

جواد بهنامیان؛ امیر افسر

دوره 18، شماره 58 ، مهر 1399، صفحه 29-57

https://doi.org/10.22054/jims.2020.24828.1856

چکیده
  در مطالعات مختلف مربوط به مسائل زمانبندی، معمولا تمرکز بر برنامه‌ریزی ماشین‌ها و تخصیص کارها به ماشین‌ها و تعیین توالی کارها، به منظور بهینه‌سازی زمان اتمام کارها، می‌باشد. با توجه به ارتباط بین اقتصاد، انرژی و نگرانی‌های زیست محیطی، مصرف انرژی یکی از موارد مهم در برنامه‌ریزی سیستم‌های مختلف می‌باشد. در این مقاله یک مسأله زمانبندی ...  بیشتر

مدلی دوبعدی برای معیارهای مرتبط با توسعه ی تامین کننده با استفاده از روش فراترکیب

لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ ایمان رئیسی وانانی؛ منصور اسماعیل زاده

دوره 18، شماره 58 ، مهر 1399، صفحه 59-104

https://doi.org/10.22054/jims.2019.40084.2270

چکیده
  امروزه، برای سازمانها دشوار است که بدون بهبود عملکرد تامین‌کننده و روابط با تامین‌کننده بقا یابند و یا مزیت رقابتی کسب کنند، بنابراین برای تحقق نیازهای شرکت تولیدکننده، تامین‌کنندگان باید مدیریت و توسعه داده شوند. از طرفی توسعه‌ی تامین‌کننده نیازمند معرفی معیارهایی دقیق و جامع است. هدف این مقاله، شناسایی ابعاد و مقوله‌های توسعه‌ی ...  بیشتر

ارائه یک مدل چند هدفه برای مسئله مکان یابی مسیریابی با - در نظر گرفتن حداقل ریسک و حداکثر پوشش تقاضا

علیرضا علی نژاد؛ ابوالفضل کاظمی؛ مرضیه کریمی

دوره 18، شماره 58 ، مهر 1399، صفحه 105-138

https://doi.org/10.22054/jims.2020.36793.2184

چکیده
  تصمیمات مکان‌یابی، مسیریابی و تخصیص در زنجیره تأمین بی‌تردید یکی از مباحث بسیار مهم این فلسفه مدیریتی محسوب می‌شوند که تاثیر فراوانی بر کاهش هزینه‌های زنجیره تأمین و رضایت مشتریان دارد. این تحقیق به ارائه یک رویکرد یکپارچه از شبکه-های توزیع پرداخته است. توابع هدف در مدل ریاضی پیشنهادی شامل حداقل کردن مجموع هزینه‌های مرتبط با وسایل ...  بیشتر

شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های پروژه های ساختمانی سبز با استفاده از رویکرد ترکیبی SWARA-COPRAS : (مطالعه موردی: شهرستان آمل)

مسعود فضلی؛ احمد جعفرزاده افشاری؛ مصطفی حاجی آقائی کشتلی

دوره 18، شماره 58 ، مهر 1399، صفحه 139-192

https://doi.org/10.22054/jims.2019.35905.2162

چکیده
  در سال‌های اخیر ساختمان سبز توجه گسترده‌ای را به خود جلب کرده است. افزایش تعداد پروژه‌های ساختمانی در ایران تأثیرات قابل‌توجهی بر محیط‌زیست گذاشته است و اجرای ساختمان سبز یک‌راه مفید برای کاهش خطرات زیست‌محیطی است. پروژه‌های ساختمان سبز به‌طور ناخواسته با ریسک‌هایی مواجه هستند که از بازدهی آنها می‌کاهد، بنابراین شناسایی ...  بیشتر

بهبود عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده کارا با استفاده از روش تقاطع ابرصفحه های سازای مجموعه امکان تولید در تحلیل پوششی داده ها

اکبر مرادی مجد؛ علیرضا امیرتیموری؛ سهراب کردرستمی؛ محسن واعظ قاسمی

دوره 18، شماره 58 ، مهر 1399، صفحه 193-214

https://doi.org/10.22054/jims.2020.45015.2355

چکیده
  تحلیل پوششی داده ها (DEA) یک تخمین‌گر است. این تخمین‌گر سعی می کند که یک ارتباط بین ورودی های متعدد و خروجی های متعدد و همچنین تکنولوژی تولید را تخمین بزند. DEA واحدهای تصمیم گیرنده (DMU) را به دو بخش واحدهای کارا و واحدهای ناکارا تقسیم بندی می‌کند. در این صورت واحدهای کارا مرجعی برای واحدهای ناکارا خواهد بود. در مدل‌های سنتیDEA بهبود کارایی ...  بیشتر

حل مسأله مکان یابی-مسیریابی-موجودی شبکه ی جمع آوری زباله های خطرناک با در نظر گرفتن ناوگان حمل و نقل داخلی و خارجی

ندا معنوی زاده؛ سروش آقامحمدی بوسجین؛ پریسا کریمی آشتیانی

دوره 18، شماره 58 ، مهر 1399، صفحه 215-245

https://doi.org/10.22054/jims.2019.44492.2346

چکیده
  این پزوهش به طراحی شبکه‌ی جمع آوری زباله های خطرناک پرداخته و برای انجام این کار از مفاهیم مکانیابی، مسیریابی، موجودی و زنجیره‌ی لجستیک معکوس استفاده شده است. موارد مربوط به ریسک احداث مراکز و حمل مواد به عنوان پارامترهای اجتماعی در این پژوهش به عنوان یک تابع هدف جداگانه در کنار تابع هدف اقتصادی، در نظر گرفته شده است. مسأله مورد نظر ...  بیشتر

تدوین استراتژی های دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم

ابراهیم علی محمدی اصل؛ علیرضا بافنده زنده؛ هوشنگ تقی زاده

دوره 18، شماره 58 ، مهر 1399، صفحه 247-278

https://doi.org/10.22054/jims.2019.45699.2369

چکیده
  در این پژوهش با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم، استراتزی های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در دوره زمانی 1398 تا 1413 شبیه سازی شده است. بر اساس ادبیات تحقیق متغیر های« روند دانشجو»، « منابع فیزیکی»، « کیفیت اموزشی»، « منابع انسانی»، «تحقیقات و انتشارات» و «عملکرد مالی» بعنوان متغیرهای کلیدی موثر ...  بیشتر

یکپارچه‏ سازی و بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از مدیریت منابع انسانی سبز

سید محمد هاشمی نژاد؛ احسان محمدیان امیری

دوره 18، شماره 58 ، مهر 1399، صفحه 279-306

https://doi.org/10.22054/jims.2020.47116.2389

چکیده
  امروزه مدیران در بخش‌های دولتی و خصوصی، داشتن آگاهی در مورد قوانین و مسائل سبز را امری مهم و ضروری برای بقای سازمان‌های خود می‏دانند. اگر چه امروزه محققان، هر یک از موضوعات مدیریت زنجیره تأمین سبز و مدیریت منابع انسانی سبز را به صورت جداگانه ترویج داده‌اند، اما تاخیر زیادی در یکپارچه‌سازی این دو موضوع وجود داشته است. لذا در این ...  بیشتر

الگوریتم‌های فراابتکاری برای مسئله زمان‌بندی جریان کارگاهی مونتاژ دو مرحله‌ای با در نظر گرفتن زمان‌های آماده‌سازی ماشین ها

مهدی یزدانی

دوره 18، شماره 58 ، مهر 1399، صفحه 307-335

https://doi.org/10.22054/jims.2020.47551.2394

چکیده
  در این مقاله، مساله زمان بندی خط تولید جریان کارگاهی مونتاژ دو مرحله‌ای با در نظر گرفتن زمان‌های آماده سازی مستقل از توالی و با هدف کمینه‌سازی مجموع زمان تکمیل کل سفارشات مطالعه می‌شود. در این مسئله چند سفارش برای یک نوع محصول وجود دارد. هر محصول سفارش‌داده‌شده از چند قطعه متفاوت تشکیل شده است. در ابتدا، قطعات در یک محیط جریان کارگاهی ...  بیشتر