طراحی یک شبکه زنجیره تأمین به منظور مدیریت پسماندهای بیمارستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران ، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی صنایع ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 استاد، دانشکده داروسازی، دانشگاه بقیه الله (عج )، تهران، ایران

10.22054/jims.2021.40574.2283

چکیده

پسماندهای حوزه‌ی بهداشت و درمان شامل تمام پسماندهایی است که براساس فعالیت‌های پزشکی و درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تولید می‌شوند. حدود 15 تا 20 درصد این زباله‌ها را زباله‌های عفونی تشکیل می‌دهند که در زمره‌ی مواد خطرناک قرار می‌گیرند. زباله‌های عفونی زباله‌هایی هستند که قبل از انهدام یا بازیافت باید بی‌خطرسازی شوند. از این‌رو در این مقاله جهت مدیریت زباله‌های عفونی، یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط دوهدفه توسعه داده می‌شود. در مدل پیشنهادی علاوه بر کمینه‌سازی هزینه‌های زنجیره، کاهش ریسک جمعیت در معرض انتشار آلودگی ناشی از زباله‌های عفونی نیز مدنظر قرار گرفته است. برای این منظور یک زنجیره چندسطحی، با در نظر گرفتن مسأله مکان‌یابی- مسیریابی سبز ارایه می‌شود که در آن به مکان‌یابی مراکز بازیافت، دورریز و پالایش با تکنولوژی‌های پالایش مختلف و مسیریابی وسایط نقلیه بین سطوح پالایش و بیمارستان پرداخته می‌شود. مسأله مسیریابی به صورت چندانباره در نظر گرفته شده و از معیار کاهش هزینه‌ی مصرف سوخت خودروهای ناهمگن، جهت مسیریابی سبز بهره گرفته می‌شود. در نهایت یک الگوریتم فراابتکاری تلفیقی مبتنی بر الگوریتم رقابت استعماری و الگوریتم ژنتیک توسعه داده می‌شود و پس از اعتبارسنجی آن، به بررسی عملکرد آن در حل مسایل با ابعاد بزرگ پرداخته می‌شود که نتایج حاصل از آن حاکی از کارایی و عملکرد مناسب الگوریتم پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A supply chain network design for managing hospital solid waste: a hybrid approach based on Genetic Algorithm and Imperialist Competitive Algorithm

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nikzamir 1
  • vahid baradaran 2
  • Yunes Panahi 3
1 Islamic Azad University, Tehran North Branch
3 Pharmacotherapy Department, School of Pharmacy, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Health care solid waste includes all types of waste that are produced as a result of medical and therapeutic activities in hospitals and health centers. About 15% to 20% of these waste materials are infectious waste, which falls within the category of hazardous materials. Infectious waste is the one that must be treated before disposal or recycling. Hence, this paper seeks to develop a bi-objective mixed integer programming model for the management of infectious waste. In the proposed model, in addition to minimizing the chain costs, the reduction of risks for the population exposed to the spread of contamination resulting from infectious waste is also desired. For this purpose, a multi-echelon chain is proposed by taking into account the green location-routing problem, which involves the location of recycling, disposal, and treatment centers through various treatment technologies and routing of vehicles between treatment levels and the hospital. The routing problem has been considered to be multi-depot wherein the criterion of reducing the cost of fuel consumption of heterogeneous cars is used for green routing. Finally, a hybrid meta-heuristic algorithm based on ICA and GA is developed and, following its validation, its function in solving large-scale problems has been investigated. The results indicate that the proposed algorithm is effective and efficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infectious waste management
  • Mathematical Programming
  • Location-Routing Problem
  • Genetic Algorithm
  • imperialist competitive algorithm