نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد قزوین

2 مدیر گروه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

3 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک

10.22054/jims.2022.36129.2168

چکیده

در این تحقیق به بررسی نوع جدیدی از مسئله مسیریابی برداشت و تحویل به نام مسائل به نام همکاری ناوگان حمل و نقل (CC) پرداختیم. این مسئله شامل چندین مرکز برداشت و چندین مرکز تحویل است که مجموعه از وسایل نقلیه ناهمگن (یخچالی و غیریخچالی) با ظرفیت های مشخص برای سرویس‌دهی چندین کالای فسادپذیر را شامل می‌شود. هر وسیله نقلیه دو نوع درخواست رزرو شده و انتخاب شده دارد که می بایست در پنجره زمانی مشخص سرویس‌دهی شود. ناوگان حمل و نقل به درخواست‌های رزرو شده حتما پاسخ می‌دهد ولی درخواست‌های انتخاب شده، می‌تواند سرویس‌دهی شود و یا نشود. کالاها با نرخ ثابتی فاسد می شوند نرخ فاسد شدن در وسیله نقلیه غیر یخچالی بیشتر از یخچالی است و همچنین هزینه بکارگیری وسیله نقلیه غیریخچالی کمتر از یخچالی می‌باشد. برای خصوصیات ذکر شده مدل ریاضی غیرخطی را توسعه داده‌ایم که هدف از این مدل پیدا کردن مسیر شدنی به منظور حداکثر کردن سود و کاهش هزینه‌های در عین حال بالا بردن میزان رضایت مشتری است. افزایش رضایت مشتری بر اساس میزان تازگی کالاها تعریف می‌شود. برای حل مدل ارائه شده الگوریتم ژنتیک توسعه داده شده است که برای هدفمندتر شدن الگوریتم برای تولید مقادیر اولیه از ساختار همسایگی استفاده کرده‌ایم. به منظور اعتبارسنجی نتایج بدست آمده با نتایج روش شاخه وحد(نرم افزار گمز) با مثال‌های عددی مقایسه شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Developing refrigerated and general carriers’ collaboration model for perishable product

نویسندگان [English]

  • Shaghayegh vaziri 1
  • Behnam Vahdani 3

1 Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

3 Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

In this paper, we study a novel pickup and delivery problem called carrier collaboration (CC). This problem includes a set of heterogenous (refrigerated and general type) vehicles with specific capacities for serving perishable products to several pickup and delivery nodes. Each carrier can have reserved and selective requests which can be delivered before the products are corrupted. The fleet of vehicles must serve reserved requests, but the selective requests can be served or not. Products are corrupted at a constant rate and a rate of corrosion in general type vehicles is greater than referigrated type veicles and the cost of using general one is less than referegireted. For the mentioned features, we develop a nonlinear mathematical model. The purpose is to find routes to maximize profits and reduce costs while at the same time, enhance customer satisfaction which is dependent on the freshness of delivered products. A Gnetic Algorithm (GA) is proposed to solve this problem due to its NP-hard nature. In this study, Variable Neighborhood Search (VNS) method is developed for improving the quality of initial solutions. Several instances are generated at different scales to evaluate the algorithm performance by comparing the results of an exact optimal solution wih that of the proposed algorithm. The obtained results demonstrate the efficiency of the proposed algorithm in providing reasonable solutions within an acceptable computational time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • carrier collaboration
  • pickup and delivery problem
  • customer satisfaction function
  • Perishable product delivery
  • Refrigerated-type vehicle